Gå till innehållet

aug 22, 2018 08:00

Pressmeddelande

Nu blir det enklare att lämna farligt avfall i Malmö

Nyhetsbild: Nu blir det enklare att lämna farligt avfall i Malmö Ytterligare fem Samlare för farligt avfall har nyligen kommit på plats i Malmö.

Ytterligare fem Samlare för farligt avfall har nyligen kommit på plats i Malmö.

Med en nollvision för farligt avfall i hushållens restavfall till år 2020 fortsätter Sysav tillsammans med VA SYD och övriga ägarkommuner med sitt långsiktiga arbete. Förutom att kommuninvånare kan lämna farligt avfall på återvinningscentralerna och till Farligt avfall-bilen som stannar på olika platser, finns också Samlaren.

63 Samlare sedan 2009

Samlaren är ett slags säkerhetsskåp för vissa typer av farligt avfall. Inte mindre än 63 Samlare har placerats ut i Sysavs ägarkommuner sedan 2009. Nu senast har fem nya tillkommit bara i Malmö, ett arbete som utförts tillsammans med VA SYD. 

- Det är roligt att butikerna vill medverka till att ge ökad service för insamling av det farliga avfallet, säger Ingela Morfeldt, projektledare på VA SYD.

Mathias Lindsjö, chef för Kommunrelationer på Sysav instämmer och tillägger:

- Det tillhör inte vanligheterna att vi går ut med fem nya Samlare på en gång och vi vill tacka såväl VA SYD som butikerna för ett gott samarbete.

Se lista längre ner vilka platser det gäller.

Vad får du slänga i Samlaren?

Samlaren är specialgjord för insamling av småbatterier, lampor och småelektronik i matbutiker.

  • Glödlampor och andra lampor t. ex. lågenergilampor
  • Småbatterier
  • Småelektronik

Här finns de nya Samlarna i Malmö:

  • ICA Bellevuegården, Svansjögatan 3, Malmö
  • Stora Coop Stadion, Stadiongatan 24, Malmö
  • ICA Supermarket, Hermodsdalstorget 1, Malmö
  • Hemköp Kronprinsen, Regementsgatan 52, Malmö
  • Hemköp Plaza (Entré), Fredsgatan 12 B, Malmö

Samlaren – läs mer på Sysavs hemsida

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Vi erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.

Sysav ägs av 14 kommuner.