Gå till innehållet

jul 10, 2015 07:09

Pressmeddelande

Norra Europas modernaste återvinningscentral öppnar i Norra Hamnen

Nyhetsbild: Norra Europas modernaste återvinningscentral öppnar i Norra Hamnen

Nu blir det ännu lättare att lämna in material för återvinning och återbruk. Den 16 juli öppnar Sysav sin nya återvinningscentral på Bjurögatan 20 i Norra Hamnen – med stort fokus på att material ska kunna återanvändas.

Norra Hamnens återvinningscentral ersätter Sjölunda återvinningscentral som stänger den 13 juli.

Det första som möter besökare på den nya återvinningscentralen är Återbrukshuset, där man kan lämna byggmaterial, möbler, kläder och prylar till återanvändning.

  • -Det slängs alldeles för mycket fullt funktionsdugliga grejer. Vi vill gärna att folk ska tänka efter om sakerna inte kan komma till nytta för någon annan istället för att kastas, säger Carina Eklund, chef för Sysavs återvinningsavdelning

På den nya återvinningscentralen, som ligger en dryg kilometer från den gamla, blir det ett nytt skyltsystem som gör det ännu enklare att sortera rätt, större utrymmen för bland annat trädgårdsavfall samt bättre möjligheter att ta emot farligt avfall.

  • -Flytten innebär att vi får bättre plats och kan skapa en ännu mer ändamålsenlig anläggning för våra besökare, säger Carina.

Från september kommer det dessutom att finnas Sveriges första bulkmaskin för pantförpackningar. I den kan man tömma säckar med blandade pantflaskor och burkar, som maskinen sedan sorterar och lämnar ersättning för i form av en kupong eller gåva till välgörenhet.

Flytten från Sjölunda till Norra hamnen innebär att det den 14 och 15 juli inte kommer att vara möjligt att lämna grovavfall i denna del av Malmö, men alla våra andra återvinningscentraler är öppna som vanligt.

Sjölunda hade 218 000 besökare 2014, sammanlagt har våra 15 återvinningscentraler för hushåll nästan 2 miljoner besök per år.  

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom mångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar.

Mer än 90 procent av avfallet återvinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten.