Gå till innehållet

dec 16, 2021 09:54

Pressmeddelande

Lunds universitet och Sysav samarbetar kring att utveckla världsunik energisnål metod för att fånga in koldioxid

Nyhetsbild: Lunds universitet och Sysav samarbetar kring att utveckla världsunik energisnål metod för att fånga in koldioxid  Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö

Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö

Ett samarbete med världsledande forskare vid Lunds universitet, tillsammans med bland annat Sysav, kan resultera i att en koldioxidmängd motsvarande 20 procent av de fossila växthusgasutsläppen, i el- och fjärrvärmesektorn i Sverige, kan fångas in och lagras. En energisnål anläggning ska nu byggas och testas.

Traditionella metoder för koldioxidinfångning slukar mycket el och värme. Vårt mål är att påvisa att vår världsunika teknik kan användas för infångning av koldioxid, men till mycket lägre driftskostnader. Vi hade aldrig kunnat göra detta utan de företag som är med, säger projektledare Helena Svensson som tillsammans med kollegorna på Institutionen för Kemiteknik vid Lunds universitet utgör en av världens ledande forskargrupper inom detta område.

I projektet ”Energisnål koldioxidinfångning med AMP/DMSO” har forskarna i Lund allierat sig med fyra företag som alla har ett helhjärtat engagemang för planetens välmående: Sysav, Granitor Systems (f.d. Midroc), Växjö Energi och Öresundskraft. Helena Svensson säger att den unika kombinationen av kompetenser är avgörande för ett framgångsrikt projekt. Magnus Pettersson, miljö- och hållbarhetschef på Sysav instämmer.

- Samarbete är den enda vägen framåt. Därför är vi glada att kunna bidra i det här spännande innovativa projektet. Om det går som vi hoppas kan vi fånga in koldioxid med en betydligt lägre energiåtgång, jämfört med andra CCS-metoder, säger Magnus Pettersson.

- Sysav planerar att komplettera sin avancerade rökgasrening med infångning av koldioxid för att drastiskt minska sin klimatpåverkan. Vi ser fram emot att testa en metod, som har potential att vara både effektiv och energisnål, säger Lena Lillieblad, verksamhetsutvecklare på Sysav Utveckling.

Från laboratoriet till verkligheten
Tekniken har hittills visat sig fungera i laboratorier på universitet, men för att komma till nytta behöver den testas i större skala och på verkliga förbränningsanläggningar. Det är där som Sysav kommer in.

Granitor Systems har lång erfarenhet av att bygga anläggningar som denna och ska enligt planen ha pilotanläggningen färdig till april 2022. Först installeras och testas tekniken hos Växjö Energi, därefter hos Öresundskraft och Sysav, totalt 5000 timmar. Då får projektet svar på om tekniken fungerar som tänkt. I förlängningen har den potential att bidra både till negativa utsläpp och en minskning av fossila utsläpp av koldioxid.

Energimyndigheten ger stöd till projektet
Projektet passar väl in i regeringens långsiktiga satsning för att stödja klimatomställningen genom forskningsprogrammet Industriklivet. Därför beviljar Energimyndigheten stöd till projektet. I beslutet skriver de bland annat:

Projektet har potential att bidra till att negativa utsläpp nås genom att minska energiförbrukningen jämfört med konventionell avskiljningsteknik. Vidare bedöms det som viktigt att tekniken testas i verkliga processer för att kunna ta steget vidare från pilotskala till fullskalig implementation.

Effekt
Vid en potentiell, fullskalig implementering hos Sysav, Växjö Energi och Öresundskraft kan tekniken bidra till avskiljning och lagring av 630 000 ton biogen koldioxid och 270 000 ton fossil koldioxid årligen. Den totala mängden borttagen koldioxid motsvarar då 20 procent av de fossila växthusgasutsläppen från el- och fjärrvärmesektorn i Sverige. 2019 uppgick de rapporterade utsläppen i Sverige av biogen och fossil koldioxid till 16,2 miljoner ton respektive 4,3 miljoner ton. (Källa SCB) 

Fakta om den kemiska processen som används
AMP/DMSO: (2-amino-2-metyl-1-propanol)/(dimetylsulfoxid).
Projektledare: Docent Helena Svensson, Institutionen för Kemiteknik, LTH
Projektperiod: 2021-10-05 – 2024-07-31
Forskningsfinansiering: Energimyndigheten, Midroc, Sysav, Växjö Energi och Öresundskraft
Mer om teknologin: Koldioxidinfångning | Kemiteknik (lth.se)

Förenklad illustration på metoden

Illustrationen visar metoden mycket förenklat. Rökgas från förbränningsanläggningen kommer in i absorbern. Där reagerar koldioxiden med aminen AMP. Koldioxiden i rökgaserna är nu infångad och transporteras till strippern. Där tillsätts energi och ren koldioxid produceras som sedan kan lagras. 

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Relaterade nyheter Pil ned

Kontaktpersoner

Anna Annerås

Anna Annerås

Kommunikationschef

Magnus Pettersson

Magnus Pettersson

VD, Sysav Utveckling AB

Taggar

ccs