Gå till innehållet

apr 17, 2009 08:57

Pressmeddelande

Lovande studenter premieras på Sysavdagen den 17 april

Varje år delar Sysav ut 50 000 kronor i stipendier till unga lovande studenter och deras handledare för att stimulera till en ökad kunskap inom avfallshantering och återvinning. Fredagen den 17 april delas tre stipendier ut till fyra författare. Examensarbetena har avlagts inom utbildningar vid Lunds Tekniska Högskola och Malmö Högskola. Författarna presenterar själva sina arbeten och kan även svara på frågor.

I Examensarbete 1 jämförs energiförbrukningen mellan produktion av flytande och komprimerad biogas. Det krävs mer energi att producera flytande biogas men i gengäld är det lättare att transportera och därmed distribuera ut flytande biogas till tankningsstationer långt från tättbebyggda områden.
I Examensarbete 2 undersöks om två seriekopplade reaktorer för anaerob nedbrytning ger en effektivare nedbrytning av substratet. De seriekopplade reaktorerna gav under vissa förhållanden mer gas än en ensam reaktor men mer undersökningar rekommenderas. Då temperaturen var jämn i de bägge seriekopplade reaktorerna producerades mer gas än när temperaturen var lägre i den andra reaktorn.
I Examensarbete 3 gjordes arbetsplatsbesök samt genomgång av byggprojektplaner för att undersöka hur avfallshanteringen fungerar på olika byggarbetsplatser. Det visade sig att platsledningens engagemang och projektets uppsatta mål är de viktigaste faktorerna till framgång. Begränsande faktorer är främst kort tidplan och trång arbetsplats. En framgångsrik avfallshantering på byggarbetsplatsen ger både ekonomiska och miljömässiga vinster.

PRESSEN HÄLSAS VÄLKOMNA ATT DELTA PÅ SYSAVDAGEN 8.00-12.00 OCH/ELLER VID STIPENDIEUTDELNINGEN SOM SKER 11.30 - 12.00 I STORA SALEN, MALMÖ BÖRSHUS.

För mer information kontakta gärna
Informationschef Gunilla Carlsson, 040 - 635 18 04

Sysav ägs av de 14 södra kommunerna i Skåne och arbetar tillsammans med kommunerna för en hållbar avfallshantering i regionen. Kommunerna ansvar för insamlingen av hushållsavfallet medan Sysav tar emot och behandlar det, det vill säga nyttiggör så mycket som möjligt. Sysav har ända sedan 1974 haft målet att återvinna så mycket avfall som möjligt som material eller energi. Varje typ av avfall behandlas utifrån dess egna förutsättningar och med en kombination av metoder bidrar Sysav till en hållbar avfallshantering.