Gå till innehållet

apr 17, 2009 13:35

Pressmeddelande

Lovande studenter inom avfallhantering premierades

Sysav Utveckling delade idag på Sysavdagen ut tre stipendier till lovande studenter; två stipendier på 16 000 kronor och ett stipendium på 10 000 kronor. Syftet med Sysavs uppsatsstipendier är att de ska stimulera studenter till en ökad kunskap inom området avfallshantering.

Årets examensarbeten:
"Production of liquid biogas, LBG, with cryogenic and conventional upgrading
technology"
16 000 kronor
I examensarbetet jämförs energiförbrukningen mellan produktion av flytande och komprimerad biogas. Det krävs mer energi att producera flytande biogas men i gengäld är det lättare att transportera och därmed distribuera ut flytande biogas till tankningsstationer långt från tätbebyggda områden.
Författare: Nina Johansson
Avdelning: Institutionen för Teknik och Samhälle, Miljö- och Energisystem, Lunds Tekniska Högskola.

"Evaluation of anaerobic CSTRs operated in series"
16 000 kronor
I examensarbetet undersöks om två seriekopplade reaktorer för anaerob nedbrytning ger en effektivare nedbrytning av substratet. De seriekopplade reaktorerna gav under vissa förhållanden mer gas än en ensam reaktor men mer undersökningar rekommenderas. Då temperaturen var en jämn i de bägge seriekopplade reaktorerna producerades mer gas än när temperaturen var lägre i den andra reaktorn.
Författare: Sofia Johannesson
Avdelning: Avdelningen för Bioteknik, Lunds Tekniska Högskola.

"Avfallshantering på byggarbetsplatser"
10 000 kronor
Genom arbetsplatsbesök och genomgång av byggprojektplaner undersöktes hur avfallshanteringen fungerar på olika byggarbetsplatser. Det visade sig att platsledningens engagemang och projektets uppsatta mål är de viktigaste faktorerna till framgång. Begränsande faktorer är främst kort tidplan och trång arbetsplats. En framgångsrik avfallshantering på byggarbetsplatsen ger både ekonomiska och miljömässiga vinster.
Författare: Gustav Martinsson
Christoffer Pålsson
Avdelning: Byggteknikprogrammet, Malmö Högskola

För mer information kontakta
Stig Edner, VD Sysav Utveckling AB, 040 - 635 19 10

Sysav ägs av de 14 södra kommunerna i Skåne och arbetar tillsammans med kommunerna för en hållbar avfallshantering i regionen. Kommunerna ansvar för insamlingen av hushållsavfallet medan Sysav tar emot och behandlar det, det vill säga nyttiggör så mycket som möjligt. Sysav har ända sedan 1974 haft målet att återvinna så mycket avfall som möjligt som material eller energi. Varje typ av avfall behandlas utifrån dess egna förutsättningar och med en kombination av metoder bidrar Sysav till en hållbar avfallshantering.