Gå till innehållet

feb 02, 2009 15:46

Pressmeddelande

Lämna gamla glödlampor och mobiltelefoner på Maxi Ica

Nu blir det enklare för alla som vill göra rätt - det nya säkerhetsskåpet Samlaren är specialgjort för insamling av farligt avfall i butik och har fack för inkast av t ex glödlampor, lågenergilampor, småbatterier och småelektronik (typ eltandborstar och rakapparater).

Det specialdesignade skåpet Samlaren invigdes på måndagen den 2 februari och kommer att testas i ett halvår på två av Maxi Ica varuhusen i Malmö; Maxi Ica vid Ystadvägen och i Västra hamnen. Om försöket faller väl ut kan insamlingssystemet bli ett permanent inslag i butiksmiljön. Skåpet har utformats av en grupp designstudenter vid Chalmers i Göteborg.

I samarbetsgruppen bakom projektet ingår förutom Sysav - Sydskånes avfallsaktiebolag, även Maxi Ica och återvinningsföretagen Renova och Vafab samt Avfall Sverige och Elkretsen.

Olika insamlingssystem testas
- Analyser av hushållssoporna i Malmö har visat att den typ av farligt avfall som man kan lämna i Samlaren ofta hamnar fel. Vi tror att det kan bero på att det inte finns ett bra insamlingssystem. Därför vill vi göra ett försök med ett mer kundanpassat och modernt insamlingssystem, där man lämnar farligt avfall när man ändå går och handlar, förklarar Ann-Christine Hallberg på Sysav.

Underlätta för kunderna
-Jag tyckte om idén att kunna lämna uttjänta glödlampor samtidigt som man lämnar in pantflaskor och pantburkar. Det här är ett bra sätt att underlätta för kunderna och bidra till en bättre miljö, säger Tomas Lundvall, butikschef på Maxis Ica vid Ystadvägen.

Sysav vill samla in den typ av elavfall som lätt kan hamna i soporna, men som är farligt för miljön. Farligt avfall ska bort från kretsloppet och behandlas särskilt eller förvaras på ett miljösäkert sätt. Ju tidigare det farliga avfallet sorteras ut, desto bättre är det. Sysav hoppas nu att försöket med "Samlaren" ska mottas positivt och underlätta insamlingen av vissa slags farligt avfall.


Fakta om elavfall i soporna
Ca 1 % av hushållssoporna innehåller elavfall enligt utförd analys av hushållsavfall i Malmö.
Varje person (i Malmö) lämnar 280 kg hushållssopor/år.
1 % är 2,8 kg elavfall.
Malmö har 283 000 invånare. 2,8 kg elavfall/inv/år ger ca 790 ton elavfall/år i Malmö.

Omhändertaget elavfall
År 2007 omhändertogs 159 000 ton elavfall i Sverige, vilket motsvarar 17 kg/invånare vilket gör Sverige världsledande.


Kontaktpersoner
Sysav
Ann-Christine Hallberg, projektledare tel. 040-635 20 32
Jenny Kestrup, informatör tel. 040-635 18 41

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom nångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar. Mer än 90 procent av avfallet åtevinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten. Sysav är miljö- och kvalitetscertifierat.