Gå till innehållet

jun 01, 2023 14:05

Pressmeddelande

Kungaparet besöker Spillepeng

Nyhetsbild: Kungaparet besöker Spillepeng På Sysavs avfallsanläggning på Spillepeng finns en av Skånes största kolonier av backsvalor. Foto: Andreas Offesson

På Sysavs avfallsanläggning på Spillepeng finns en av Skånes största kolonier av backsvalor. Foto: Andreas Offesson

Den 20 juni kommer kungaparet till Skåne för att fira H.M. Konungens 50 år på tronen. Under dagen kommer kungen och drottningen bland annat att besöka backsvalekolonin på Sysavs avfallsanläggning på Spillepeng.

Spillepeng är en konstgjord halvö som sticker ut i Lommabukten. Den yttersta delen av området är Sysavs avfallsanläggning, medan den inre delen tidigare var en deponi. Den är nu färdigdeponerad och täckt och används idag som fritidsområde.

Tar hand om skadade fåglar

På området finns Fågelskydd Spillepeng som tar hand om skadade fåglar i Malmö-Lundregionen. Verksamheten bedrivs i regi av Sysav och Skånes Ornitologiska Förening. Kenneth Bengtsson kommer att berätta om Fågelskydd Spillepengs arbete och om backsvalekolonin som finns på området. Backsvalan är en rödlistad fågel som häckar bland annat i grustäkter.

-Backsvalorna har varit Spillepeng trogna sedan de först dök upp 1999. Under åren har åtskilliga backsvaleungar växt upp i grushögen nära fågelstationen och under en del år har kolonin varit den största i Skåne, berättar Kenneth Bengtsson, Fågelskydd Spillepeng.

Patrick Bellan, trädspecialist vid Malmö Stad kommer också att vara plats för att berätta om biologisk mångfald i staden.
Kungaparet kommer även att träffa Malin Dahlroth, vd Sysav och Rustan Nilsson, miljöpedagog som berättar mer om Spillepeng.

Om Spillepeng

Den konstgjorda halvön Spillepeng sticker ut i Lommabukten. Den yttersta delen av området är Sysavs avfallsanläggning, medan den inre delen är färdigdeponerad och täckt och utgör fritidsområdet. I området möts tre kommuner: Malmö, Burlöv och Lomma. De har tillsammans med Sysav bildat Stiftelsen Spillepeng som ansvarar för området. Sysav ansvarar för hantering av lakvatten och deponigas på gamla Spillepeng. Aktiv deponering avslutades på området runt 1991, och området är sluttäckt enligt det regelverk som fanns på den tiden. Fritidsområdet har bland annat löpspår, mountainbikebana och utegym.

Program tisdagen den 20 juni

10.20 Kungaparet anländer till Svedala station och tar därefter ett pågatåg (som fyller 40 år 2023) till Malmö C
11.00 Kungaparet anländer till Malmö C
11.05 Kungaparet åker kortege med häst och vagn.
11.20 Kungaparet anländer till Stortorget och besöker fotoutställningen med skåningarnas bilder från tidigare kungabesök. Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, håller tal och avtäcker en symbolisk minnesgåva från Malmö stad.
12.45 Lunch på Residenset för Kungaparet och inbjudna gäster
14.30 Firande på Stortorget, öppet för alla! Kungen, landshövding Anneli Hulthén och Carina Nilsson, kommunfullmäktiges ordförande håller tal. Scenprogram med bland annat elever från Malmö kulturskola.
15.30 Firandet avslutas
16.00 Besök på Spillepengens backsvalekoloni (ej öppet för allmänheten)
OBS! Tiderna är ungefärliga och preliminära. Programmet uppdateras av Länsstyrelsen

Medier är välkomna att delta vid alla programpunkter förutom lunchen på residenset. Ackreditering krävs.

Pressackrediteringar hanteras av Länsstyrelsen

Ackreditering görs via den här länken: https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/kalender/kalenderhandelser---skane/2023-06-01-ackreditering-for-medier-till-kungens-jubileumsbesok.html

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.