Gå till innehållet

mar 23, 2018 17:02

Pressmeddelande

Kronprinsessan besökte Sysav

Nyhetsbild: Kronprinsessan besökte Sysav H.K.H Kronprinsessan Victoria på besök på Sysav. Från vänster: Landshövding Anneli Hulthén, vd Peter Engström, miljöpedagog Rustan Nilsson

H.K.H Kronprinsessan Victoria på besök på Sysav. Från vänster: Landshövding Anneli Hulthén, vd Peter Engström, miljöpedagog Rustan Nilsson

Malmö stad var den första kommunen i Sverige som skrev på Agenda 2030 (FNs globala hållbarhetsmål) och det var bland annat med anledning av detta som H.K.H. Kronprinsessan idag fredag besökte Malmö. Besöket på Sysav inleddes med en introduktion kring Sysavs uppdrag och vd Peter Engström berättade om arbetet för att bidra till att skapa världens mest hållbara region.

Kronprinsessan fick också lyssna till ”Sopermannen”, tillika miljöpedagogen, Rustan Nilsson, känd från SVTs Sommarlov. Han berättade mer om det pedagogiska miljöarbetet, det vill säga hur Sysav lär ut hållbarhet i praktiken till skolungdomar, samt hur Sysav arbetar för att öka medvetenheten kring hållbarhet som en global fråga. Hon fick också veta mer om utsortering av hushållsavfall och de utmaningar som finns.

Efter föreläsningsstunden fick Kronprinsessan med följe en guidad tur i Sysavs verksamhet, däribland en busstur på Spillepeng och en visning av avfallskraftvärmeverket.

Agenda 2030 och Sysavs arbete

Vår planet är ett slutet system, det är först när man samspelar på global nivå som vi kan få till en verklig förändring. Detta är också en av de stora styrkorna med Agenda 2030. Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för hållbar utveckling. Det är också den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Malmö stad var den första kommunen i Sverige som skrev under Agenda 2030 och är en av pilotkommunerna till regeringens arbete med de globala målen.

Sysav har inriktat sig främst på arbete med fyra av målen: 11.Hållbara städer och samhällen, 12.Hållbar konsumtion och produktion, 13.Bekämpa klimatförändringen samt 17.Genomförande och globalt partnerskap.

Sysav arbetar med och i projekt med att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Sysav arbetar förebyggande med att öka insikten med att alla val som görs i vardagen på ett eller annat sätt påverkar miljön och klimatet.

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Vi erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.

Sysav ägs av 14 kommuner.