På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

dec 01, 2014 07:30

Pressmeddelande

​Klimat- och miljösmart succé för insamling av fallfrukt

Under augusti, september och oktober lämnades fallfrukt in separat på Sysavs samtliga återvinningscentraler. Det blev en riktig succé och 155 ton fallfrukt samlades in, nästan 50 ton mer än förra året. 

Resultatet blev biogas motsvarande 16700 liter bensin och 140 ton biogödsel. Mängden biogas motsvarar ca 15 bilars drivmedelsförbrukning under ett år. 

Bidrar till att minska utsläppen av fossil koldioxid med 48 ton 

Att kunderna på återvinningscentralerna har lämnat in sin fallfrukt separat har bidragit till fina klimatvinster eftersom produktionen av biogas bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Framförallt för att biogasen kan ersätta bensin och diesel som drivmedel för bilar och bussar. 

Bra för både klimatet och miljön

Till stor del består biogasen av den energirika gasen metan. Eftersom denna inte är fossil utan utvinns från biologiskt material, ökar inte koncentrationen av koldioxid i atmosfären genom användning av biogas. Utsläppen av kväveoxider, kolväten och stoft blir också lägre än med bensin eller diesel. En klimatvinst som heter duga.

Bidrar till minskad framställning av konstgödsel

Miljövinsterna är också stora eftersom vi genom att gödsla med biogödsel kan återföra näring och humus som annars hade gått till spillo. Behovet av handelsgödsel kan minska vilket har flera fördelar. Fosfor som ingår i handelsgödsel är en ändlig resurs och en annan komponent, kväve, är mycket energikrävande att framställa. 

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom mångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar.

Mer än 90 procent av avfallet återvinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten.

Kontaktpersoner

Gunilla Carlsson

Public Affairs & International Relations

Gunilla Carlsson

Public Affairs & International Relations