Gå till innehållet

aug 29, 2017 22:13

Pressmeddelande

​Kärl-leken belönas - flerfaldigt nominerad informationskampanj från Sysav

Nyhetsbild: ​Kärl-leken belönas - flerfaldigt nominerad informationskampanj från Sysav Kampanjen bestod av en personlig och humoristisk kärl-leksballad till de nya fyrfackskärlen och en digital kampanjsida om sopkärlen.

Kampanjen bestod av en personlig och humoristisk kärl-leksballad till de nya fyrfackskärlen och en digital kampanjsida om sopkärlen.

Informationskampanjen ”Mer kärl-lek i Svedala” från Sysav, som tagits fram av kommunikationsbyrån Blinka Blå, är nominerad i två prestigefyllda tävlingar inom design och kommunikation i år.

Kampanjen ”Mer kärl-lek i Svedala” riktade sig till alla boende i Svedala kommun och lanserades i samband med att villahushållen erbjöds moderna fyrfackskärl med möjlighet att sortera matavfall, restavfall, tidningar och förpackningar på tomten.

Kampanjen bestod av en personlig och humoristisk kärl-leksballad till de nya fyrfackskärlen och en digital kampanjsida om sopkärlen. Kampanjen lanserades på Alla hjärtans dag i februari i år.

- Vi ville att det skulle kännas lekande lätt att sortera i fyrfackskärl och få en positiv inställning till sopsortering och det tycker jag att vi lyckades med, säger Susanna Christensson, kommunikatör på Sysav.

”Mer kärl-lek i Svedala” är nominerad till Svenska Designpriset (kategori Information - Digital) och Publishingpriset (kategori Informationssajter Individ) 2017.


Kontaktpersoner
:

Susanna Christensson, kommunikatör Sysav, tel 0734-39 62 31

Caroline Alnebring, projektledare Blinka Blå, tel 0704-32 48 61

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Vi erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.

Sysav ägs av 14 kommuner.

Kontaktpersoner

Susanna Christensson

Susanna Christensson

Kommunikatör, kommunikationskampanjer och kommunikationsprojekt

Susanna Christensson

Susanna Christensson

Kommunikatör, kommunikationskampanjer och kommunikationsprojekt