Gå till innehållet

mar 14, 2023 09:00

Pressmeddelande

IKEA-samarbete visar vad som krävs för ökat återbruk

Nyhetsbild: IKEA-samarbete visar vad som krävs för ökat återbruk Samarbetet mellan Sysav och IKEA visar att genom mindre åtgärder, kan produkter som idag materialåtervinns istället återbrukas och säljas.

Samarbetet mellan Sysav och IKEA visar att genom mindre åtgärder, kan produkter som idag materialåtervinns istället återbrukas och säljas.

Förra året testade Sysav och IKEA att samla in IKEA-möbler separat på två återvinningscentraler. Testet visade att genom mindre åtgärder, kan produkter som idag materialåtervinns istället återbrukas och säljas.

Resultatet när testet nu avslutats blev 2 455 återbrukade möbler. Slutrapporten visar att det finns en god marknadspotential för second hand och att det efterfrågas av kunder. Det kunde också konstateras att majoriteten av produkterna som samlades in, bara krävde mindre insatser, som att rengöras och att skruvar spändes, för att gå att sälja.

Ökade möjligheter till återbruk

Alla produkter som samlades in under testet rankades efter skick. 9 procent var i nyskick, medan 61 procent var i acceptabelt skick (C). 18 procent var i gott skick (B). Efter att man rekonditionerat möblerna rankades istället 41 procent som C och 42 procent som B. Det innebär att efter mindre åtgärder, rankades mer än hälften av möblerna vara i nyskick eller gott skick.

–Produkter ska användas så mycket och så länge som möjligt, innan de blir föremål för återvinning, då minskar klimatavtrycket. Det här har varit ett spännande samarbete som både konkret lett till att möbler fått nytt liv, men också gett oss kunskap om förutsättningarna för att öka återbruket. Vi ser framemot fler cirkulära samarbeten framåt, där vi kan bidra till en mer hållbar värld, säger Johanna Rylander Sonesson, marknadschef Sysav.

Utmanar synen på avfall

Under 2022 genomförde IKEA tre second hand-projekt för att testa olika typer av uppsättningar.

–Testet i Malmö, visade på fina resultat i samarbetet med Sysav. Det går inte understryka tillräckligt – genom att samarbeta med andra kan vi lära oss mycket mer på kortare tid. Genom att bidra med vår respektive kunskap och dela med oss av våra insikter, kan vi snabbare skapa hållbara lösningar som gynnar fler. Testet har lärt oss hur vi kan utmana dagens syn på avfall, säger Linda Alvengren, sustainability business partner IKEA Sverige.

Under testperioden har IKEA haft en Local Recovery Hub, där de samlade in, rengjorde och lagade begagnade IKEA-möbler som därefter såldes i Cirkulärbutiken på IKEA-varuhuset i Malmö.

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Kontaktpersoner

 Anna Vilén

Anna Vilén

Presskontakt
Kommunikatör, Marknadskommunikation och varumärke

Taggar

återbruk