Gå till innehållet

okt 01, 2014 14:40

Pressmeddelande

Idag, den 1 oktober, tillträder Peter Engström som vd för Sysav

Nyhetsbild: Idag, den 1 oktober, tillträder Peter Engström som vd för Sysav

-"Jag känner mig stolt över att få leda ett internationellt erkänt företag som ligger långt framme när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor i en bransch i ständig utveckling och förändring. Det första jag kommer att göra som vd är att lära känna organisationen och skapa mig en djupare förståelse för ägarnas och kundernas förväntningar på Sysav", säger Peter.

Peter Engström kommer närmast från E.ON Biofor Sverige AB, där han arbetat som vd.

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom mångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar.

Mer än 90 procent av avfallet återvinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten.