Gå till innehållet

jun 22, 2022 07:30

Pressmeddelande

Hushållen minskar avfallet med 30 procent

Nyhetsbild: Hushållen minskar avfallet med 30 procent På kommunernas bibliotek går det att se en utställning om Minimeringsmästarna. Om du inte har möjlighet att besöka biblioteken, så delar de tävlande hushållen med sig av hur de tar sig an utmaningarna i sociala medier.

På kommunernas bibliotek går det att se en utställning om Minimeringsmästarna. Om du inte har möjlighet att besöka biblioteken, så delar de tävlande hushållen med sig av hur de tar sig an utmaningarna i sociala medier.

När den nationella tävlingen Minimeringsmästarna kommit halvvägs kan vi se att de deltagande hushållen minskat sitt avfall med cirka 30 procent. Lomma kommun ligger på tredje plats, bland de 50 deltagande kommunerna.

Hushållen som tävlar i Minimeringsmästarna har sedan tävlingens start i oktober inspirerats på tematräffar och gjort utmaningar för att leva mer hållbart och minska sina avfallsmängder. 

Inför tävlingens start vägde alla hushåll sitt avfall. Nu när lite mer än halva tävlingstiden gått har deltagarna gjort en ny vägning. Resultatet? En minskning av avfallsmängderna på totalt 30 procent.

– Vi på Sysav är enormt stolta och imponerade av deltagarna i Lomma, Svedala och Kävlinge. Deltagarna har varit otroligt engagerade och kommit långt i utmaningen att minska sitt avfall, säger Jonna Ganslandt, projektledare Sysav. 

Jämnt i toppen

I tävlingen tävlar både enskilda hushåll och kommuner. Vid halvtidsavstämningen ligger ett tiotal hushåll och trängs i toppen. Hushållen samlar poäng genom avfallsminskningar, genomförande av utmaningar och deltagande på tematräffar.

I kommunkampen ligger Lomma på tredje plats. I kampen mellan hushållen ligger både Lomma och Svedala bra till. 

– I Svedala, Lomma och Kävlinge valde vi ut en blandning av hushåll som redan var engagerade samt några som önskade att bli bättre och hade viljan och drivet att förbättra sig. Hushållen blir peppade av varandra och delar med sig av sin kunskap, säger Jonna Ganslandt.

Se utställning om Minimeringsmästarna på biblioteken

På kommunernas bibliotek går det att se en utställning om deltagande Minimeringsmästare. 
- Du kan läsa om familjerna som deltar i tävlingen, själv anta en utmaning eller göra pryltestet, berättar Jonna Ganslandt. 

Om du inte har möjlighet att besöka biblioteken, så delar de tävlande hushållen med sig av hur de tar sig an utmaningarna i sociala medier.

Om Minimeringsmästarna

Minimeringsmästarna är en tävling där ca 250 hushåll från ca 50 av svenska kommuner tävlar om att minska sitt avfall så mycket som möjligt under ett års tid. Bakgrunden är klimatkrisen i kombination med en ohållbar resursförbrukning. Sverige konsumerar som om det fanns mer än fyra jordklot i stället för ett enda. Som en följd uppstår nästan ett halvt ton avfall per person varje år. Deltagande hushåll får under tävlingsåret lära sig mer om olika teman och genomföra utmaningar som ska bidra till förändrat beteende. Tävlingen startade hösten 2021 och avslutas 16 oktober 2022. 

Tävlingen drivs av Göteborgsregionen och finansieras av Avfall Sverige.

Utställning om Minimeringsmästarna
Från och med juni finns utställningen på Lomma bibliotek, Klågerups bibliotek och Kävlinge bibliotek. Utställningen kommer att flyttas till kommunens andra bibliotek framöver. 

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Kontaktpersoner

Jonna Ganslandt

Jonna Ganslandt

Projektledare, kretsloppsplan, avfallshantering och avfallstjänster

Susanna Christensson

Susanna Christensson

Kommunikatör, kommunikationskampanjer och kommunikationsprojekt