Gå till innehållet

nov 21, 2014 11:23

Pressmeddelande

Historien om dina kläder - kampanj om textilens påverkan på miljön

Nyhetsbild: Historien om dina kläder - kampanj om textilens påverkan på miljön

Aldrig har det varit så billigt att handla kläder som nu, och aldrig har vi konsumerat så mycket. Tillverkning av textil är en fruktansvärd belastning för miljön. Det går åt enorma mängder vatten och kemikalier, och tillverkningen sker ofta under förhållanden som aldrig hade godkänts i EU.

Köp inte skräp är en kampanj med syfte att få folk att tänka över hur konsumtion påverkar avfallsmängder och miljö. Årets tema är textil och kläder. På www.kopinteskrap.se kan man uppleva scroll-äventyret Historien om dina kläder, och se hur det går till från bomullsplanta till färdigt plagg i butiken.

Köp inte skräp är ett samarbete mellan Sysav och våra 14 ägarkommuner i södra Skåne. Kampanjen är en del av EU-projektet Europa Minskar Avfallet, som inleds imorgon lördag.

Fakta: Europa minskar avfallet är ett EU-projekt som i år anordnas för sjätte året. Det pågår 22-30 november. Under veckan anordnas tusentals aktiviteter, i Sverige och runt om i Europa.

Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds av Naturvårdsverket. Kommuner, företag och föreningar genomför projekt för att nå svenska folket med information om att miljön påverkas av våra konsumtionsvanor. Och att vi – var och en av oss – kan påverka!

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom mångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar.

Mer än 90 procent av avfallet återvinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten.

Kontaktpersoner

 Anna Vilén

Anna Vilén

Presskontakt
Kommunikatör, Marknadskommunikation och varumärke

 Anna Vilén

Anna Vilén

Presskontakt
Kommunikatör, Marknadskommunikation och varumärke

Taggar

textil