Gå till innehållet

okt 07, 2021 08:00

Pressmeddelande

Här får cirkulära affärsidéer testa sina vingar

Nyhetsbild: Här får cirkulära affärsidéer testa sina vingar Testbädd Sysav på Återbruket Mobilia.

Testbädd Sysav på Återbruket Mobilia.

En hållbar framtid kräver hållbara affärsmodeller. Därför lanseras nu Testbädd Sysav – en möjlighet för entreprenörer med cirkulära affärsidéer att kostnadsfritt få tillgång till en butiksyta på Återbruket Mobilia för att testa sin idé.

Som en del i Sysavs arbete för en mer cirkulär värld vill vi stimulera och stötta nya affärsmodeller inom återbruk, reparation eller tjänster som på något sätt gör att vi kan dela på samhällets och naturens resurser. Därför har vi skapat Testbädd Sysav – en butiksyta på Återbruket Mobilia i Malmö som är till för att fungera som en testbädd av sådana affärsmodeller. Affärsmodellen bör vara skalbar och ska fylla en funktion för människor och samhälle.

Minska klimatpåverkan

-Det här är ett spännande sätt för Sysav att vara med och bidra till en mer cirkulär värld, något som är absolut nödvändigt. Innovation och entreprenörskap behövs för att vi ska lyckas minska vår klimatpåverkan. Vi ser fram emot att se vilka spännande idéer som kommer in. Redan nu finns många intressanta initiativ på Återbruket Mobilia. Vi gillar verkligen att hållbar konsumtion flyttar in i ett köpcentrum, säger miljöpedagog Rustan Nilsson.

Intresserade ansöker om att kostnadsfritt få nyttja ytan på ca 20 kvadratmeter under en tidsbegränsad period genom att fylla i formuläret: www.sysav.se/testbadd 

Om Återbruket Mobilia

Återbruket Mobilia är en återbruksbasar och en kreativ hub med inriktning på hållbar produktdesign, där både produktion och försäljning sker under samma tak. Sysav sponsrar Återbruket Mobilia.

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.