Gå till innehållet

feb 01, 2023 11:52

Pressmeddelande

Ge och ta byggmaterial införs på två återvinningscentraler

Nyhetsbild: Ge och ta byggmaterial införs på två återvinningscentraler Sysav testar ett nytt koncept på Tomelilla och Simrishamns återvinningscentraler från och med fredagen den 10 februari - Ge och ta byggmaterial. Om du hittar byggmaterial som du behöver, kommer det att gå bra att ta med det hem!

Sysav testar ett nytt koncept på Tomelilla och Simrishamns återvinningscentraler från och med fredagen den 10 februari - Ge och ta byggmaterial. Om du hittar byggmaterial som du behöver, kommer det att gå bra att ta med det hem!

Har du gamla tegelstenar eller fönster som går att återanvända? Lämna in dem på återvinningscentralen. Om du samtidigt hittar byggmaterial som du behöver, går det snart bra att ta med det hem! Sysav testar detta nya koncept på Tomelilla och Simrishamns återvinningscentraler från och med fredagen den 10 februari.

Det har sedan länge gått bra att lämna in byggmaterial för återbruk på Sysavs återvinningscentraler. Material som sedan skickas vidare till Återbyggdepån i Malmö. Sysav testar nu ett nytt koncept på Tomelilla och Simrishamns återvinningscentraler - Ge och ta byggmaterial. Det innebär att den som lämnar in byggmaterial också kan ta med sig det hen behöver själv, utan kostnad.

– Det är roligt att vi gör det här testet och vi hoppas att det kommer att bli uppskattat. Vi vill gärna förlänga livslängden på material och öka återbruket så mycket som möjligt och då kan detta vara ett sätt, säger Jonny Meerwald som är områdeschef för dessa två återvinningscentraler på Sysav.

Liknande koncept har testats på andra platser i Skåne, med gott resultat. Vad kan man då lämna in på återvinningscentralen och hur går det till?

– Först och främst vill vi gärna att den som lämnar byggmaterial kontaktar personalen så att vi kan hjälpa till och visa var det ska ställas. Det är också viktigt att vi hjälps åt att hålla ordning och reda så att det blir trevligt för nästa person som kommer och lämnar – eller hämtar. Observera också att det enbart gäller byggmaterial och inga andra material på återvinningscentralen.

Exempel på vad som kan lämnas in:

  • Dörrar
  • Fönster
  • Handfat i porslin
  • Plattor
  • Tegelstenar
  • Virke
  • Takpannor

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Relaterade bilder & videos

Kontaktpersoner

Agneta Fredenberg

Agneta Fredenberg

Kommunikatör, internkommunikation