Gå till innehållet

apr 16, 2015 16:01

Pressmeddelande

Framtidens shopping får guldmärke

Nyhetsbild: Framtidens shopping får guldmärke

Myrorna tilldelas märkningen Miljönär-vänlig under fredagens Klädbytardag. Det är en märkning för att uppmärksamma verksamheter som bidrar till att minska avfallet genom att laga, låna och återanvända, och vägleder till smarta och hållbara sätt att leva.

Fredagen den 17 april anordnas en stor klädbytardag i Stadshuset i Malmö. Kl 13.45 håller Emma Enebog, hållbarhetschef på Myrorna, en inspirationsföreläsning. I samband med denna tilldelas Myrorna guldmärkningen Miljönär-vänlig.

Mängden avfall har nästan fördubblats de senaste 40 åren. Om ingenting görs kan vi snart se en fördubbling igen. Även om Sverige hör till de länder i världen som är bäst på att återvinna material och energi ur avfallet, tär detta ändå hårt på jordens resurser. Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige för att inspirera till en hållbar konsumtion. I södra Sverige samordnar Sysav märkningen av verksamheter.

– Märkningen är ett sätt att uppmärksamma alla de som gör det möjligt för allmänheten att laga, låna eller återanvända – eller att på annat sätt minska avfallet. Klädbytardagen är ett utmärkt initiativ, säger Gunilla Carlsson, kommunikationschef Sysav.

- En del av Myrornas uppdrag är att öka återanvändningen. Kommunerna är väldigt viktiga samarbetspartners för oss i detta arbete och vi ser fram emot att tillsammans jobba för ett mer hållbart konsumtionsbeteende, säger Emma Enebog, hållbarhetsstrateg på Myrorna.

Myrornas butiker och behållare kommer att märkas med det speciella ”guldmärket” som visar Miljönär-vänliga verksamheter. All verksamheter som går ut på att laga, låna och återanvända kan ansöka. Märkningen är i full gång, hittills kan bland andra ToolPool och SwopShop i Malmö skylta med märket.

Det bästa sättet att bli rik är att laga, låna och återanvända. Då sparar du både miljö och pengar – du blir vad vi kallar Miljönär. Läs mer på miljönär.se

För mer information, kontakta:

Kontaktperson Anna Vilén, kommunikatör Sysav, tel 0734-39 61 90, anna.vilen@sysav.se

Emma Enebog, hållbarhetsstrateg Myrorna, 0736-88 69 75, emma.enebog@myrorna.se

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av kommunerna och Avfall Sverige för att gynna en hållbar konsumtion genom att laga, låna och återanvända. Det långsiktiga målet är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana. De som ska tilldelas märkningen måste ha som huvudverksamhet att få allmänheten att laga, låna, återanvända eller att på annat sätt minska avfallet. Läs mer på miljönär.se. Där hittar man alla Miljönär-vänliga verksamheter i sin närhet. Arbetet är i sin linda, fler och fler märkta verksamheter tillkommer kontinuerligt. Vill du nominera en verksamhet kan du göra det på sajten – det hjälper alla som vill laga, låna och återanvända att hitta rätt.

Avfall Sverige

Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar, kommunerna, som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är motorn och garanten för denna omställning. www.avfallsverige.se

Myrorna

Myrornas uppdrag är att genom återanvändning och arbetsträning aktivt verka för ett mer medmänskligt och hållbart samhälle. Myrorna är Sveriges största butikskedja för second hand-varor och den största insamlingsaktören i vårt land. De har stora sorteringsanläggningar på flera ställen i landet och 34 butiker, från Luleå i norr till Malmö i söder. Myrorna har ca 400 anställda och sysselsätter ungefär 2500 personer per år genom praktikplatser eller arbetsträning. Utöver det gör ca 500 personer varje år sin samhällstjänst där.

Allt som säljs i Myrornas butiker är gåvor som privatpersoner och företag lämnat i butikerna, i insamlingsbehållare, på återvinningscentraler eller som hämtats av någon av Myrornas egna lastbilar. De senaste åren har Myrorna haft ett överskott på över 40 miljoner som har gått till Frälsningsarméns social arbete. Läs mer på www.myrorna.se

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom mångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar.

Mer än 90 procent av avfallet återvinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten.