Gå till innehållet

okt 14, 2022 10:00

Pressmeddelande

Forskning från Siptex öppnar upp för ny era av europeisk textilproduktion

Nyhetsbild: Forskning från Siptex öppnar upp för ny era av europeisk textilproduktion

Varje år deponeras eller förbränns 4,3 miljoner ton textilavfall i EU och bara några få procent återvinns. Siptex som är världens första storskaliga anläggning för automatisk textilsortering är sedan två år i bruk hos återvinningsbolaget Sysav i Malmö. Nu visar en ny forskningsrapport från IVL att den automatiska sorteringen är en viktig länk som kan öka textilåtervinningen kraftigt.

– För att kunna återvinna textil i större skala krävs jämn kvalitet och stora volymer – just det som den automatiska sorteringen kan leverera. Det är länken mellan insamlat textilavfall och högkvalitativ fiber-till-fiber-återvinning, säger Gustav Sandin Albertsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Siptex är för en förkortning för Svensk innovationsplattform för textilsortering. Bakom plattformen står flera stora svenska textil-, mode- och möbelföretag, kommuner, välgörenhetsorganisationer, forskningsinstitut och myndigheter. Forskningen leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansieras av Vinnova via programmet Utmaningsdriven innovation.

Resultaten från projektet presenterades under en konferens som hölls den 13 oktober på sorteringsanläggningen i Malmö som ägs och drivs av Sysav.

– Forskningsresultaten visar att automatisk sortering av textil fungerar i industriell skala, vilket innebär att den här tekniken kan minska råvaruuttag, vattenbrist, markanvändning och de tillhörande negativa effekterna som dessa faktorer har på vår miljö, säger Anna Vilén, kommunikationsansvarig för Siptex på Sysav.

Tekniken i Siptex-anläggningen bygger på optiska sensorer som med hög precision kan sortera textil efter färg och fibersammansättning med hjälp av nära-infrarött ljus. På så sätt får man fram stora volymer väldefinierad råvara som matchar textilåtervinnarnas behov. Vid full kapacitet kan Siptex sortera 24 000 ton textilier varje år. Det motsvarar ungefär 30 procent av textilierna som slängs i Sverige under samma period.

– Siptex gör det möjligt att tillhandahålla råmaterial i Sverige. Det i sin tur gör det mer sannolikt och ekonomiskt genomförbart att även flytta tillbaka andra delar av textilproduktionen till Europa, där vi har relativt god tillgång till icke-fossila energikällor. På så sätt kan en storskalig automatisk sortering få effekter utöver det vi ser i vår livscykelanalys, säger Gustav Sandin Albertsson.

Storskalig automatisering innebär att anläggningen kan producera kvalitetssäkrade återvunna textilprodukter som avsevärt kan minska eller ersätta jungfrulig fiberproduktion.

Näringslivet finns representerat i projektet genom partners som Ikea, H&M och Stadium.

– Vi tror på den här tekniken och övergången till mer cirkulära processer. Det kommer vara en förutsättning för industrins utveckling med tanke på bristen på råmaterial, lagstiftning och exploatering av naturresurser, säger Titti Larsén, kvalitets- och hållbarhetsansvarig på Stadium.

Några resultat från forskningen:

  • Storskalig automatisering innebär att återvinningen kan öka rejält, med minskad miljöpåverkan som konsekvens.
  • Fibrer från industritvättad textil lämpar sig lika bra för återvinning som post-konsument-material.
  • Storskalig automatisering är ett mer kostnadseffektivt sätt att sortera, med potential att göra återvunnet material mer allmänt använt.
  • Siptex förbrukar betydligt mindre energi än vad som krävs för att tillverka helt nya textilier.

Kontakt IVL: Gustav Sandin gustav.sandin@ivl.se

Om SIPTEX

Siptex står för Svensk innovationsplattform för textilsortering. Sorteringsanläggningen i Malmö ägs och drivs av Sysav. Forskningsprojektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet med stöd av Vinnova, och genomförs tillsammans med svenska textil- och modeföretag, forskningsinstitut och myndigheter, bland andra Stadium, H&M, Ikea, Kappahl, Naturvårdsverket, Re:newcell och Myrorna. Läs mer: www.siptex.se

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Relaterade bilder & videos

Kontaktpersoner

 Anna Vilén

Anna Vilén

Presskontakt
Kommunikatör, Marknadskommunikation och varumärke

Taggar

textil