Gå till innehållet

maj 05, 2015 09:36

Pressmeddelande

Femteklassare lär sig om avfall och miljö

Nyhetsbild: Femteklassare lär sig om avfall och miljö

Alla femteklassarna i Tomelilla kommun och Simrishamns kommun har blivit inbjudna på en soptur till Malmö.

Det är Ökrab, i samarbete med Sysav, som står bakom satsningen och som bjudit in alla elever i årskurs fem till studiebesök på Sysavs avfallsanläggning på Spillepeng i Malmö.

Där blandas lek med allvar i form av en praktisk övning och en föreläsning. Besöket avslutas med en busstur ut på avfallsanläggningen där eleverna får se vad som händer med soporna.

Totalt är det sju klasser som kommer på studiebesök under vårterminen. Ökrab står för transporten och Sysav för programmet.

Syftet med satsningen är att öka kunskapen om avfallshanteringens roll i samhället och att motivera eleverna till en hållbar livsstil, både när det gäller avfallshantering och konsumtion.

Sysav jobbar med information till skolor och möter varje termin elever och lärare från de 14 ägarkommunerna.

Ökrab är ett kommunalt bolag som ägs av Simrishamns och Tomelilla kommuner. Ökrab ansvarar för renhållningen i de båda kommunerna, vilket innebär att det är Ökrab som ser till att dina avfallskärl och din slambrunn blir tömd.

För mer information om Ökrabs satsning på årskurs fem, kontakta Fredrik Cederberg, Administrativ assistent, Ökrab 0414 - 285 75.

För mer information om studiebesöket i Malmö, kontakta Susanna Millbäck, Teamledare Utbildning och besök, Sysav 040 - 635 18 42.

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom mångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar.

Mer än 90 procent av avfallet återvinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten.