Gå till innehållet

feb 24, 2022 13:00

Pressmeddelande

Farligt Avfall-bilen rullar igen!

Nyhetsbild: Farligt Avfall-bilen rullar igen! Dags att rensa ut! Kom med dina gamla batterier, mobiler, lampor, lysrör, leksaker, nagellack och färg. Allt detta och mer kan du lämna kostnadsfritt till Farligt Avfall-bilen.

Dags att rensa ut! Kom med dina gamla batterier, mobiler, lampor, lysrör, leksaker, nagellack och färg. Allt detta och mer kan du lämna kostnadsfritt till Farligt Avfall-bilen.

Nu kan vi äntligen komma och hämta ditt farliga avfall. Efter ett uppehåll på två år, så börjar vi köra i mars och fortsätter hela våren. Passa på att lämna ditt farliga avfall och ställ frågor till oss.

Samlar du gamla batterier i byrån?

Dags att rensa ut! Kom med dina gamla batterier, mobiler, lampor, lysrör, leksaker, nagellack och färg. Allt detta och mer kan du lämna kostnadsfritt till Farligt Avfall-bilen.

- Vi samlar in detta avfall separat för att ta om hand om det på ett miljöriktigt sätt. Det får absolut inte spolas ner i avloppet eller läggas i den vanliga soppåsen, säger Jonna Ganslandt, projektledare Sysav.

  När kommer vi till dig?

  För att se alla stoppställen så gå in på www.sysav.se/farligtavfallbilen

  Bli påmind via SMS

  Svårt att komma ihåg när bilen kommer? Då ska du anmäla dig till vår sms-tjänst, så får du ett sms dagen innan bilen kommer. Gå in på www.sysav.se/farligtavfallbilen för att se hur du anmäler dig.

  Välkommen att lämna bland annat:

  • Sprayflaskor hårspray och spraydeodorant.
  • Bekämpningsmedel
  • Kemikalier
  • Diverse oljor
  • Färg-, lack- och limrester nagellack
  • Kvicksilverhaltiga material äldre febertermometrar.
  • Lösningsmedel
  • Rengöringsmedel
  • Småbatterier och bilbatterier
  • El-avfall småelektronik upp till en mikrovågsugns storlek.

  PS! Om du inte kan komma till Farligt Avfall-bilen, så finns våra Samlare för insamling av småbatterier, lampor och småelektronik i matbutiker. Här hittar du Samlaren

  Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

  Relaterade bilder & videos

  Kontaktpersoner

  Jonna Ganslandt

  Jonna Ganslandt

  Projektledare, kretsloppsplan, avfallshantering och avfallstjänster

  Susanna Christensson

  Susanna Christensson

  Kommunikatör, kommunikationskampanjer och kommunikationsprojekt