Gå till innehållet

mar 04, 2014 09:47

Pressmeddelande

Farligt Avfall-bilen kör igen!

Nyhetsbild: Farligt Avfall-bilen kör igen!

Farligt avfall-bilen är mobil insamling av farligt avfall och elavfall, som kör runt i 14 av Skånes kommuner. I år har rutten utökats med fler stoppställen för att ytterligare förenkla inlämning. Förra året samlades 14 905 kg farligt avfall in via bilen.

Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad bil med chaufför och kemist. Till bilen kan privatpersoner lämna farligt avfall inklusive mindre el- och elektronikprodukter från hushållet upp till en mikrovågsugns storlek.

Farligt avfall-bilen besöker alla Sysavs 14 delägarkommuner, och nytt för i år är ännu fler stoppställen. I Lunds kommun börjar Farligt Avfall-bilen köra tisdagen den 4 mars och i Malmö tisdagen den 11 mars. Bilen kör både under våren och hösten. Hela årets körschema finns på Sysavs webbplats.

Intresset växer för Farligt Avfall-bilen

Allt farligt avfall från hushåll lämnas kostnadsfritt. Vanligast är färgburkar och elavfall, men även mindre avfall som lågenergilampor och batterier kommer i mängder. Drygt 2000 personer besökte Farligt avfall-bilen under 2013, och 8670 lampor och 1551 stycken 5-litershinkar med färg samlades in.

Gratis sms-tjänst hjälper till att komma ihåg

För att komma ihåg när Farligt Avfall-bilen kommer till kvarteret kan man anmäla sig tillSysavs sms-tjänst. Då kommer en påminnelse i mobilen dagen innan bilen kommer till angiven kommun eller stadsdel. Tjänsten är kostnadsfri.

Vad händer med avfallet efter att det lämnats in?

Det finns många olika behandlingsmetoder för farligt avfall. Man försöker återvinna så långt det går, vissa avfall destrueras och annat, till exempel kvicksilver, slutförvaras på säkra ställen.

Farligt avfall som till exempel burkar med lösningsmedelsbaserad färg behandlas med en process som kallas Kryo. Den innebär att avfallet fryses ned till 180 minusgrader med hjälp av flytande kväve. Därefter krossas det frysta materialet så att det går att separera plåten från färgen. Detta innebär att färg, lack och plastrester kan bli bränsle i särskilt utrustade förbränningsanläggningar, och metallerna från emballagen kan materialåtervinnas.

Elavfall, det vill säga allt med sladd eller batteri, räknas också till farligt avfall. Allt elavfall är inte giftigt, men det är ändå viktigt att samla in separat. 
- Vad folk kanske inte tänker på är hur viktigt det är att metaller kommer till återvinning, så att man slipper bryta nytt. När man bryter nya metaller uppstår mängder med farligt gruvavfall, säger Margareta Andersson, kemist på Sysav.

För mer information kontakta Jenny Kestrup, kommunikatör.

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom nångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar.

Mer än 90 procent av avfallet åtevinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten.

Kontaktpersoner

 Anna Vilén

Anna Vilén

Presskontakt
Kommunikatör, Marknadskommunikation och varumärke

 Anna Vilén

Anna Vilén

Presskontakt
Kommunikatör, Marknadskommunikation och varumärke