Gå till innehållet

okt 17, 2022 13:23

Pressmeddelande

Familjen Valastig från Svedala kommun minskade sitt avfall mest

Nyhetsbild: Familjen Valastig från Svedala kommun minskade sitt avfall mest Karin (till höger) och Peo Valastig från Svedala som lyckades minska sitt avfall mest. Åsa Larsson (till vänster) vann den nationella tävlingen kategori  bästa sociala medier. De ätbara buketterna hade en av deltagarna, Camilla Leth, bundit.

Karin (till höger) och Peo Valastig från Svedala som lyckades minska sitt avfall mest. Åsa Larsson (till vänster) vann den nationella tävlingen kategori bästa sociala medier. De ätbara buketterna hade en av deltagarna, Camilla Leth, bundit.

Under ett år har hushåll över hela Sverige deltagit i Minimeringsmästarna, en tävling i att minska sitt avfall så mycket som möjligt. Igår utsågs vinnarna både nationellt och lokalt. Totalt har de deltagande hushållen minskat sitt avfall med 45 procent.

Under ett år har de tävlande i Minimeringsmästarna utmanats i att minska sitt avfall så mycket som möjligt. I går korades vinnarna bland de deltagande tre kommunerna; Svedala, Lomma och Kävlinge. Det var Karin och Peo Valastig från Svedala som lyckades minska sitt avfall mest.

- Året har väckt många tankar och gett mycket inspiration. Det har varit mycket roligare än jag kunde föreställa mig, säger Karin Valastig, Svedala kommun. Jag och min man har försökt att tänka efter före vi handlar och känna oss nöjda med det vi redan har. Roligaste temat har varit textil. Det svåraste tycker jag var delande. Det finns vissa saker, som man inte vill dela med sig av, helt enkelt. Men bra att behöva utmana sig.

Hållbarhet och avfallsminimering i fokus

Under året har hushållen lärt sig om hållbarhet och avfallsminimering genom föreläsningar och workshops. Hushållen har också testat sina kunskaper och kreativa förmåga i olika utmaningar. De har gladeligen delat med sig av sina erfarenheter och kreativa lösningar i sociala medier och intervjuer. Under året har de även inspirerat kollegor, vänner, familj, släkt och bekanta.

-En del i vårt uppdrag är att jobba förebyggande – att det inte ska uppstå onödigt avfall. Tävlingen väcker många tankar kring hur mycket vi slänger och hur vi kan minska vårt avfall genom att till exempel ta till vara matrester, låna istället för att köpa nytt eller laga trasiga kläder. De tio hushållen har gjort ett fantastiskt jobb, men den stora vinsten är att de sprider vidare sina smarta lösningar och insikter och inspirerar andra, säger Ann Thorén, projektledare Sysav.

Nationell vinnare i klassen bästa sociala medier

Åsa Larsson från Lomma kommun utsågs till nationell vinnare i klassen bästa sociala medier.

- Jag blev riktigt överraskad och glad. Jag tycker att det är roligt att ta foto och inspirera och engagera, så det har så det har varit superkul att kunna dela med sig av hur man bakar jäst med långt efter bäst-före-datum och hur man lever ett mer hållbart liv. Och jag kommer att fortsätta, så följ gärna @minimeringsasa. Jag fick tips av sonen, gör inte för långa poster. Så jag har blandat allt från stort till smått, kort till långt.

Matrestfest, klädbytardagar och minska sin konsumtion

Året har varit indelat i fem teman: hållbar konsumtion, matsvinn, farligt avfall, delande och textil. Deltagarna har bland annat utmanats i att bjuda på en måltid lagad på rester, anordna klädbytardag, städa utan skadliga kemikalier och att designa om textil.

Stort tack till The Lodge Resort som sponsrade 1: a priset med ett presentkort på dagspa på Honulele Spa.

Om Minimeringsmästarna

Tävlingen Minimeringsmästarna har hållits över hela landet och arrangerades i Lomma, Kävlinge och Svedala av Sysav.

Målet med Minimeringsmästarna är att deltagarna ska minska sitt avfall genom inspiration och kunskap. År 2022 gav ett genomsnittligt svenskt hushåll upphov till 466 kg hushållsavfall.

Minimeringsmästarna koordineras av Göteborgsregionens kommunalförbund med stöd från Avfall Sverige.

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Kontaktpersoner

Susanna Christensson

Susanna Christensson

Kommunikatör, kommunikationskampanjer och kommunikationsprojekt

Ann Thorén

Ann Thorén

Projektledare, samarbetsprojekt med Sysavs ägarkommuner