Gå till innehållet

maj 11, 2022 08:00

Pressmeddelande

En svinnbra lördag på Regionmuseet Skåne

Nyhetsbild: En svinnbra lördag på Regionmuseet Skåne Kom och testa dina sinnen lördag 14 maj på Regionmuseet Skåne i Kristianstad.

Kom och testa dina sinnen lördag 14 maj på Regionmuseet Skåne i Kristianstad.


Kom och testa dina sinnen på lördag 14 maj. I samband med utställningen ”Mat - mer än en måltid” på Regionmuseet Skåne finns Renhållningen Kristianstad och Sysav på plats med en miniutställning kring matsvinn och mattävlingen Resterkocken. 
Utställningen invigs lördagen den 14 maj med extra roliga matsvinnsaktiviteter. 

Vad är skillnaden på bäst-före-datum och sista förbrukningsdag? Hur kan man kan se, lukta och smaka om en produkt är okej att äta? Kan den bruna bananen användas i en kaka och kan skal från hängiga potatisar och morötter bli goda chips? Visste du att en barnfamilj kan spara minst 3 000–6 000 kronor per år på att minska sitt matsvinn. Varje år slänger svenska hushåll drygt 900 000 ton matavfall. Nästan hälften av det som slängs är mat som hade kunnat ätas.

Detta händer under dagen!

Testa, lukta och smaka – kom och testa dina sinnen. Under dagen finns Sysavs och Renhållningen Kristianstads personal på plats och guidar dig in i Resterkockens värld med roliga smakexpriment. I en monter visar Regionmuseet museiföremål kopplade till matsvinn och vad man förr i tiden gjorde istället för att slänga rester. Tävla i ett svinnbra quiz med möjlighet att vinna fina priser.
Hinner du inte komma på lördag, så kan du tävla under hela sommaren. Vinnare dras var 14:e dag.

När: lördag 14 maj, kl. 11-16
Klockan 13-14:30 ordnar Regionmuseet Skåne en workshop där du får trycka vykort med rotfruktsskal som blivit över från museets kafé.

Var: Minnesluckan på Regionmuseet Skåne, Stora Torg i Kristianstad

Om mattävlingen Resterkocken

Resterkocken riktar sig till barn och unga i grundskolan och har som mål att minska matsvinnet samt öka kunskapen om livsmedlens hållbarhet och användningsområden. Tävlingen är ett initiativ från Sysav, NSR, NÅRAB, VIVAB, LSR och ÖGRAB samt Tranemo, Svenljunga och Kristianstad.

Renhållningen Kristianstad
Renhållningen Kristianstad är ett helägt kommunalt bolag som ger service åt 85 000 invånare i Kristianstads kommun. Verksamheten omfattar insamling, transport och information när det gäller hushållsavfall samt producentansvarsmaterial. Bolaget svarar även för driften av fem stycken återvinningscentraler i kommunen. Renhållningen är en utvecklingsorienterad organisation med hållbarhet i fokus.

Sysav
Sysav tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Relaterade bilder & videos

Kontaktpersoner

Ann Thorén

Ann Thorén

Projektledare, samarbetsprojekt med Sysavs ägarkommuner

Susanna Christensson

Susanna Christensson

Kommunikatör, kommunikationskampanjer och kommunikationsprojekt