Gå till innehållet

okt 25, 2012 10:15

Pressmeddelande

Efter succén – nu blir Farligt Avfall-bilen permanent

Idag, torsdag, kör Farligt Avfall-bilen sin sista tur för året. Och vilket år det varit - totalt har det på ett trettiotal stoppställen samlats in över nio ton farligt avfall! Nu blir den mobila insamlingen ett permanent inslag i de sydskånska kommunerna.

Farligt Avfall-bilen startade som ett projekt för snart två år sedan. Projektet har nu utvärderats och från 2013 är Farligt Avfall-bilen en permanent service till kommuninvånarna i södra Skåne.


Fler stoppställen 2013
Hittills i år har Farligt Avfall-bilen samlat in 9,2 ton farligt avfall, en rejäl ökning från föregående år. Framförallt eftersom antalet stoppställen utökats.
Förhoppningen är att den insamlade mängden ska öka ytterligare nästa år när antalet stoppställen utökas i flera kommuner. Bland annat kommer de större orterna Malmö, Lund, Ystad, Staffanstorp och Trelleborg att få besök av Farligt Avfall-bilen fyra gånger per år.
Dessutom kommer även Lomma att få besök av den mobila insamlingen. Det betyder att samtliga Sysavs 14 ägarkommuner från årsskiftet är anslutna till Farligt Avfall-bilen.


Enkelt att lämna farligt avfall
Syftet med den mobila insamlingen är att hushållen på ett enkelt och miljöriktigt sätt ska kunna lämna farligt avfall. Farligt Avfall-bilen är ett komplement för, i synnerhet, den som har svårt att ta sig till en återvinningscentral för att lämna farligt avfall.
Till Farligt Avfall-bilen kan hushåll lämna farligt avfall inklusive elavfall upp till en mikrovågsugns storlek. Läs mer om Farligt Avfall-bilen här.
Farligt Avfall-bilens sista tur för året går ikväll till Lövestad och Vollsjö i Sjöbo kommun.


Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom nångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar.

Mer än 90 procent av avfallet åtevinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten.