Gå till innehållet

mar 15, 2021 08:48

Pressmeddelande

Då är det minst risk för kö på återvinningscentralen

Nyhetsbild: Då är det minst risk för kö på återvinningscentralen På våren är det högt tryck på våra återvinningscentraler. Se tips för att göra besöket så smidigt som möjligt.

På våren är det högt tryck på våra återvinningscentraler. Se tips för att göra besöket så smidigt som möjligt.

Sysavs återvinningscentraler fortsätter hålla öppet och följer myndigheternas rekommendationer, men våren innebär högsäsong så det är viktigt att vi alla visar omtanke. Tisdag till fredag samt vid dåligt väder är det generellt sett minst risk för kö och färre besökare på våra återvinningscentraler. 

På våren är det högt tryck på våra återvinningscentraler och det blir ibland bilköer och trångt med bilar inne på området. Sysav följer de rekommendationer som finns för att minska risken för smittspridning och hoppas du bidrar med att göra detsamma. Sedan tidigare har vi även begränsat antalet besökare som får vistas samtidigt inne på området. Detta kan medföra ökade köer, något vi hoppas på förståelse för.

– Det kan ibland se trångt ut på våra återvinningscentraler, men vi följer de riktlinjer som finns för att minska risk för trängsel. Vi begränsar antalet bilar inne på plats, men då uppstår ofta köer utanför. Så det är hela tiden en avvägning från vår sida, som görs löpande av personal på plats, säger Patrik Lövgren, områdeschef för återvinningscentralerna i Malmö och i Staffanstorp.

Tänk på detta innan du åker till en återvinningscentral

 • Tvätta händerna
 • Stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom
 • Håll avstånd på plats

Tänk också på att inte åka fler än nödvändigt i bilen till återvinningscentralen, så att vi också håller nere antalet personer på plats. Bärhjälp från din närmsta krets eller familjen kan naturligtvis följa med.

När är det som mest/minst antal besökare?

Besök oss när det är minst risk för kö eller trängsel bland bilar, se nedan. Du kan också gå in på respektive återvinningscentrals sida på sysav.se och få tips på bra besökstider. Och du, kom ihåg att ta med körkortet för att passera in. Eller kundkort om du är företagare.

  Det finns inga garantier för att det inte finns köer eller mycket folk vid nedanstående tidpunkter och dagar men det ger en generell bild av hur det kan se ut.

  Dessa tillfällen brukar det vara som mest besökare:

  • Varje dag precis vid öppning
  • Helgdagar, lördagar och söndagar kl. 11-15

  Dessa tillfällen brukar det vara som minst besökare:

  • Vid dåligt väder
  • Tisdag-fredag (förutom precis vid öppning)

  Ta gärna även en titt på packlistan för din återvinningscentral, som en hjälp att lasta bilen i rätt ordning, så blir ditt besök så smidigt som möjligt.

   Så gör Sysav för att minska risken för smittspridning på återvinningscentralerna

   • Vi begränsar antalet samtidiga besökare inne på återvinningscentralen. De restriktioner som finns gällande inomhusmiljöer är minst 10 kvadratmeter/person. Detta gäller inte utomhusmiljöer, men generellt sett är det betydligt mer än 10 kvadratmeter/person på våra återvinningscentraler.
   • Vi informerar både på återvinningscentralerna och i våra digitala kanaler om vad som gäller, exempelvis att det är viktigt att stanna hemma om man är sjuk och att hålla avståndet.
   • Vi tvättar och spritar digitala skärmar vid infart. Däremot är det viktigt att var och en tar ansvar för handhygien. 

   Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

   Kontaktpersoner

   Agneta Fredenberg

   Agneta Fredenberg

   Kommunikatör, internkommunikation