Gå till innehållet

okt 20, 2021 08:00

Pressmeddelande

Återvunnen polyester från Siptex till Stadium

Nyhetsbild: Återvunnen polyester från Siptex till Stadium Den svenska sportmodekedjan Stadium har inlett ett samarbete med Sysav för att uttjänt polyester ska kunna återvinnas till nytt tyg. Foto: Andreas Offesson

Den svenska sportmodekedjan Stadium har inlett ett samarbete med Sysav för att uttjänt polyester ska kunna återvinnas till nytt tyg. Foto: Andreas Offesson

Den svenska sportmodekedjan Stadium har inlett ett samarbete med Sysav för att uttjänt polyester ska kunna återvinnas till nytt tyg. Marknaden för återvunnen syntetfiber är inte lika utvecklad som för bomull, därför är samarbetet extra spännande.

Hållbara material och cirkulära flöden är en ödesfråga för textilbranschen framöver. Textilåtervinning är på stark framväxt, men det har saknats en länk mellan insamlat textilavfall och en högkvalitativ fiber-till-fiber-återvinning. Med textilsorteringsanläggningen Siptex har det förändrats. Siptex är den första storskaliga anläggningen som automatiskt kan sortera textil. Textilen som tas emot sorteras efter fibertyp och färg och kan gå vidare till högkvalitativ återvinning som gör att kasserad textil kan bli textil igen.

Fokus på polyester

Sysav har inlett ett samarbete med den svenska sportmodekedjan Stadium för att uttjänt polyester ska kunna återvinnas till nytt tyg.

-Vi vet att omställningen till mer cirkulära processer kommer att vara en avgörande del för en framtida bransch. Att våga utmana och testa nya lösningar är en del av denna process, både vad gäller egen produktion och i samarbeten med olika branscher. I vårt arbete mot att uppnå 100 procent hållbara material till 2025 har vi satt lite extra fokus på polyester, eftersom det ingår i en stor del av våra produkter. Tillsammans med Siptex och Sysav ser vi fram emot nya möjligheter och materialutvecklingar till våra kommande sortiment för träning och funktionsmaterial, säger Catrine Marchall, Sustainability Manager på Stadium.

Marknaden inte utvecklad

Polyestern sorteras ut i Siptex. Det cirkulära textilmaterialet som sorterats ut för återvinning har fått namnet ReFab. Materialet körs sedan till en återvinnare för att återvinnas till nytt garn, att sticka nya material av, tillsammans med stickeriet Trikåby i Åby utanför Norrköping. Det går sedan genom Stadiums produktutveckling för att producera nya produkter.

-Marknaden för återvunnen fiber är i olika utvecklingsfaser och värdekedjan för syntetfiber är inte lika utvecklad ännu som till exempel bomull är. Det är därför väldigt spännande att inleda det här samarbetet med Stadium med återvunnen polyester. Vår målsättning har varit sedan start att avsätta alla fibertyper till återvinning, polyester är nästa steg mot det målet, säger Stefan Poldrugac, affärsutvecklare Sysav.

Nu ska produktionstester på fem ton göras, med förhoppningen om att sen kunna skala upp.

ReFab - cirkulär textilråvara

ReFab är textil som i industriell skala sorterats maskinellt utifrån fibersammansättning och färg. Med hjälp av närainfrarött ljus sorterar Siptex blandat textilavfall och producerar textilbalar av exakt fibersammansättning. Balarna kan gå vidare till olika former av högkvalitativ återvinning, både kemisk och mekanisk. Produkten kallas ReFab® - Renewable Fabulous Fabrics - cirkulär svensk råvara för nästa steg i värdekedjan.

Om Siptex

Siptex står för Svensk innovationsplattform för textilsortering. Sorteringsanläggningen i Malmö ägs och drivs av Sysav. Forskningsprojektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet med stöd av Vinnova, och genomförs tillsammans med svenska textil- och modeföretag, forskningsinstitut och myndigheter, bland andra Stadium, H&M, Ikea, Kappahl, Naturvårdsverket, Re:newcell och Myrorna. Läs mer: www.siptex.se

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.