Gå till innehållet

mar 26, 2009 12:47

Pressmeddelande

Återvinning alla dagar


Återvinning varje dag. Från och med måndag den 30 mars ändras öppettiderna på många av Sysavs återvinningscentraler så att det blir lättare att lämna avfall till återvinning.

Ändringen innebär att man kan besöka oss alla dagar i veckan. Vardagar är det öppet 13-19, lördag, söndagar samt helger är det öppet 9-15. Dock så finns inga regler utan undantag. Vi har några återvinningscentraler som har andra öppettider beroende på att de ligger inne på en avfallsanläggning, andra har söndagsstängt. Så bäst är alltid att kolla vad som gäller just den egna återvinningscentralen, säger Carina Eklund som är chef för återvinningscentralerna.

Ökad säkerhet
Det är många saker som ska fungera på en återvinningscentral, inte bara öppettiderna. Bland annat så kommer många tunga fordon till dem för att hämta avfallet och ta det till rätt destination. Dessa transporter kommer nu att styras till tider då återvinningscentralerna är stängda och därmed ökar också säkerheten för besökaren.

Kundernas önskemål
Sopsortering och återvinning har blivit en naturlig del för många i Sydskåne och besöken på återvinningscentralerna är för många en rutinsak. Vi har fler än 1,7 miljoner besökare på våra återvinningscentraler varje år, säger Carina Eklund. Vartannat år görs en undersökning bland besökarna för att se vad de tycker. Där har vi sett att kunderna vill ha öppet fler dagar i veckan och gärna på kvällarna. Dessutom har de sagt att de tycker att det är svårt att hålla reda på de olika öppettiderna. Nu ändrar vi på detta.

För mer information kontakta
Carina Eklund, chef för återvinningscentralerna 040 - 635 26 55
Gunilla Carlsson, informationschef 040 - 635 18 04

Sysav ägs av de 14 södra kommunerna i Skåne och arbetar tillsammans med kommunerna för en hållbar avfallshantering i regionen. Kommunerna ansvar för insamlingen av hushållsavfallet medan Sysav tar emot och behandlar det, det vill säga nyttiggör så mycket som möjligt. Sysav har ända sedan 1974 haft målet att återvinna så mycket avfall som möjligt som material eller energi. Varje typ av avfall behandlas utifrån dess egna förutsättningar och med en kombination av metoder bidrar Sysav till en hållbar avfallshantering.