Gå till innehållet

dec 16, 2020 10:00

Pressmeddelande

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Nyhetsbild: Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.

Från 1 januari måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.

Inplastat och noga förslutet

Från den 1 januari 2021 ska asbest som lämnas på återvinningscentralen vara inplastad. Förpackningarna ska vara noga förslutna.

- När det gäller asbest så är det endast en mindre mängd som får lämnas kostnadsfritt på våra återvinningscentraler. Avfallet får ha ett tvärsnitt på max 40x20 cm för att kunna läggas i containern. Avfallet lämnas i en tät, specialbyggd container och måste från 1 januari vara inplastat så att det inte dammar, säger Anders Almqvist, områdeschef på Sysav.

Varför måste jag plasta in asbest/eternit?

Det görs för att säkra arbetsmiljön för våra medarbetare. 

Om jag kommer till återvinningscentralen och har missat att plasta in asbesten/eterniten efter årsskiftet?

Då blir vi tvungna att be dig ta med asbesten/eterniten hem igen och komma tillbaka när den är väl förpackad. Det är både för din egen skull och för vår personals skull.

Exempel på mindre asbesthaltigt avfall är:

En fönsterbräda, en balkonglåda eller en enstaka skiva (standardmått är 40x20 cm)

Om jag har stora mängder asbest/eternit?

Större mängder asbesthaltigt eller asbestliknande material kan inte lämnas på en återvinningscentral. Större mängder måste lämnas till en avfallsanläggning med deponi där andra öppettider gäller. Då ska man även fylla i en avfallskarakteriseringsblankett. Större mängder lämnas mot en avgift. 
Så här gör du om du har stora mängder asbest/eternit 

Vilken plast kan man använda? 

Du kan använda vilken plast du vill så länge den innesluter avfallet tätt. Tejpa för att minska risken för att plasten går sönder under transport/avlossning.

Hur plastar jag in när jag har det på pall? 

Vänligen plasta in skivorna innan du lägger dem på pallen. 

Kan jag lägga det i sopsäckar? 

Ja det går bra, men tejpa runtom så att plasten inte går sönder.

Måste jag plasta in plattorna individuellt?

Nej, plattorna måste inte vara individuellt inplastade.

Vad gäller för företag?

Företag kan inte lämna asbest/eternit på återvinningscentralerna utan hänvisas istället till Spillepeng och Hedeskoga avfallsanläggningar.
Så här går du tillväga som företagare om du vill lämna asbesthaltigt avfall.

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Relaterade bilder & videos