Gå till innehållet

feb 09, 2023 11:00

Pressmeddelande

26 kostnadsfria besök på Sysavs återvinningscentraler gäller från 3 mars

Nyhetsbild: 26 kostnadsfria besök på Sysavs återvinningscentraler gäller från 3 mars Den 3 mars inför Sysav 26 kostnadsfria besök för privatpersoner på återvinningscentralerna. Syftet är att begränsa de företag som idag kör in som privatpersoner och undgår betalning.

Den 3 mars inför Sysav 26 kostnadsfria besök för privatpersoner på återvinningscentralerna. Syftet är att begränsa de företag som idag kör in som privatpersoner och undgår betalning.

Den 3 mars inför Sysav 26 kostnadsfria besök för privatpersoner på sina återvinningscentraler. Syftet är att begränsa de företag som idag kör in som privatpersoner och undgår betalning.

Privatpersoner har redan betalt sitt besök på en återvinningscentral via avfallstaxan. Företag ska betala per besök, men alla gör inte det. Idag betalar kommunerna en avgift för de företag som inte betalar för sig. Det är inte rättvist. För att begränsa företagen att köra in som privatpersoner och undgå betalning införs ett maxantal på 26 kostnadsfria besök per privatperson och år.

– Grundtanken är inte att vi vill begränsa privatpersoner utan vi vill begränsa de företag som kör in som privatpersoner och inte betalar för sig. Statistik från våra återvinningscentraler visar att en privatperson gör i snitt 7,5 besök per år. Så 26 besök bör med god marginal räcka, säger Lars Carrick, chef för återvinningsanläggningar på Sysav.

  Maxtaket på 26 besök gäller per myndig privatperson och kalenderår. Från och med besök 27 kostar ett besök för en privatperson på återvinningscentralen 325 kr inklusive moms per gång.

  Ett mer rättvist system
  Sysavs styrelse har beslutat om att införa detta på Sysavs återvinningscentraler samt att utvärdera de 26 besöken ett år efter införandet.

  – Förutom att hushållen inte ska behöva bära upp företagens kostnader vill vi också att det ska vara rättvist företag emellan – alla företag ska betala. Vi har försökt ta en dialog med de företag som utnyttjar systemet och kör in hundratals gånger per år utan att betala, men det har tyvärr inte resulterat i att de har ändrat beteende, säger han.

  Skärpta regler för körkort och kundkort
  Sedan december 2019 har förutsättningen för att komma in på en återvinningscentral varit att man antingen ska ha med körkort eller kundkort. Däremot har det funnits situationer där besökare glömt sina kort och släppts in av personalen ändå, under en läroperiod.

  – Nu känner vi att tiden är mogen, vi har haft passersystem i över tre år, så nu vill vi uppmana alla att verkligen ta med körkort eller kundkort. Det är viktigt att vi använder systemet fullt ut och själva premissen är att besöket ska registreras, för att undvika att systemet utnyttjas. Därför är det viktigt att vi gör lika för alla. Körkort eller kundkort kommer att behövas vid infart, helt enkelt, avslutar Lars Carrick.

  Vanliga frågor

  Hur fungerar det?

  • Privatpersoner kör in med körkort även fortsättningsvis. De som saknar svenskt körkort kör in med privat kundkort (samma som idag)
  • 26 kostnadsfria besök gäller per myndig privatperson och kalenderår.
  • Från och med besök 27 kostar ett besök på återvinningscentralen 325 kronor inklusive moms per gång. Betalning sker då i automat på plats.
  • Företag ska fortsätta betala för varje besök precis som vanligt, med kundkort för företag eller betala i automat på plats.

  Varför 26 besök?
  Cirka 95 procent av de som kör in med körkort eller kundkort för privatpersoner gör 1-26 besök per år. Den genomsnittlige besökaren gör 7,5 besök per år.

  När införs det?
  Den 3 mars 2023.

  Hur har andra gjort?
  NSR (Nordvästra Skånes Renhållning) erbjuder 12 kostnadsfria besök per myndig person och år. Företagare betalar för alla besök.
  Renhållningen Kristianstad erbjuder 24 kostnadsfria besök per en- och tvåbostadshus under ett år. För fritidshus och lägenheter erbjuds 12 kostnadsfria besök per boendeform. Företagare betalar för alla besök.
  Halmstad Energi och Miljö (HEM). Privatpersoner har 15 kostnadsfria besök per år. Företag betalar för alla besök.

  Bakgrund passersystem
  2019 infördes ett passersystem på Sysavs 15 återvinningscentraler för att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna som ibland utstår hot, våld och stölder, men även för att göra det tydligare och enklare för företagen att betala och för att förhindra missbruk av återvinningscentralen. Det förstnämnda har haft god effekt – arbetsmiljön har blivit bättre. Fler företag började också betala för sig än tidigare. Men inte alla, och viljan att betala för sig också har börjat minskat hos företagen. En bidragande orsak till detta kan vara att företag ser att inte alla betalar och då inte tycker att det är rättvist.

   Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

   Relaterade bilder & videos