Gå till innehållet

sep 22, 2021 12:00

Pressmeddelande

24 miljoner petflaskor och burkar till Pantamera Express

Nyhetsbild: 24 miljoner petflaskor och burkar till Pantamera Express Med Pantamera Express pantar man smidigt, snabbt och nästintill kladdfritt, även om man har mycket pant.

Med Pantamera Express pantar man smidigt, snabbt och nästintill kladdfritt, även om man har mycket pant.

Den stora pantautomaten från Pantamera Express på Bunkeflos, Hedeskogas, Gastelyckans och Norra hamnens återvinningscentraler har återvunnit nästan 24 miljoner förpackningar. Samtidigt har 687 680 kr donerats till Läkare utan gränser. Ett lysande exempel på när cirkulär ekonomi och social hållbarhet går hand i hand.

Idag har Sysav Pantamera Express på fyra stycken återvinningscentraler. Hedeskoga är den nyaste och senaste maskinen som startade i maj 2021. Norra Hamnen var en av de första maskinerna i Sverige som togs i bruk redan 2015, två år senare kom Pantamera Express till Bunkeflo och Gastelyckan. Totalt har vi samlat in mer än 24 miljoner förpackningar sedan 2015.

Bunkeflos Pantamera Express är den maskin som enskilt tar emot flest produkter i hela Sverige, nära 3 miljoner förpackningar under 2021. Under vecka 36 passerade dessutom återvinningscentralen en milstolpe, då det totalt samlats in hela 10 miljoner förpackningar.

Förutom miljönyttan så har Sysav även bidragit med donationer till välgörenhet. 687 680 kronor har donerats till Läkare utan gränser via pantmaskinerna på våra återvinningscentraler sedan starten.

- Under 2020 ökade antalet pantade burkar och flaskor med över en miljon i Sysavregionen. Det känns verkligen roligt att vi tillsammans med Pantamera gör det möjligt att enkelt kunna panta ännu mer, säger Patrik Lövgren, samordningsansvarig för Pantameras automater på Sysav.

Så fungerar det

Den stora pantautomaten är särskilt framtagen för att underlätta för den som snabbt och enkelt vill panta mycket på en gång. Istället för att panta varje burk och PET-flaska för sig, häller du förpackningarna direkt ur påsen/säcken ner i ett fack. Maskinen sorterar och räknar panten. Kapaciteten är omkring 100 förpackningar på ett par minuter. När det är klart får pantaren välja mellan olika utbetalningslösningar. Med Pantamera Express pantar man smidigt, snabbt och nästintill kladdfritt, även om man har mycket pant.

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.