Gå till innehållet

apr 26, 2019 14:00

Nyhet

"Win-win för både ekonomi och miljö"

Nyhetsbild: "Win-win för både ekonomi och miljö" Sysavstipendiaterna Lina Grip, Lisa Pedersen och Amanda Möller.

Sysavstipendiaterna Lina Grip, Lisa Pedersen och Amanda Möller.

Hur kan man skala upp återbruk? Vilken roll kan offentlig upphandling spela i en cirkulär ekonomi? Vad är fördelarna med en bättre textilåtervinning? Det handlar årets Sysavstipendiaters examensarbeten om.

Varje år delar Sysav ut stipendier på upp till 50 000 kronor inom området återvinning och avfallshantering. I år belönas tre studenter för sina uppsatser och de mottog sina stipendier idag på Sysavdagen.

Minska koldioxidutsläpp och kostnader

Lisa Pedersen får stipendium för: Att främja en cirkulär ekonomi genom cirkulär upphandling – En fallstudie om hur entrémattor kan upphandlas cirkulärt, Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola

- Upphandlingspliktiga inköp i Sverige uppgår till ca 680 miljarder kronor per år. De behov offentlig sektor har skulle genom smarta upphandlingar kunna uppfyllas med mindre miljöpåverkan. Eftersom det handlar om så stora inköp, skulle det minska miljöpåverkan markant. Att jag valde just cirkulär ekonomi är för att det ibland innebär win-win för både ekonomi och miljö. Det finns bland annat exempel på en cirkulär upphandling av arbetskläder i Danmark där man kunnat minska både koldioxidutsläppen och kostnaderna, säger Lisa Pedersen.

Vilken roll kan den offentliga upphandlingen spela i omställning till mer cirkulär ekonomi?

-Stor, eftersom det handlar det om så stora inköp. Det är också roligt med upphandlingar, för om en kommun kommer på en smart, till exempel mer cirkulär upphandling, sprider de gärna exemplet till andra kommuner. Upphandlingslagstiftningen är även snarlik i hela EU, så det kan spridas även internationellt och få stor effekt, säger Lisa Pedersen.

Återbruk väg ur slit- och slängsamhället

Amanda Möller får stipendium för: Skala upp återbruk – En studie om att utforma ett hållbart återbruk i större skala samt en fallstudie av Malmö, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola 

-Jag läste en kurs i avfallshantering och tyckte det var intressant med de stora effekter avfallsminimering och återbruk får uppströms. Jag ser återbruk som ett sätt att ta tillbaka värdet på material och produkter. Jag hoppas att vi går ifrån slit- och slängsamhället och återbruk är en väg dit, säger Amanda Möller.

Den tredje stipendiaten är Lina Grip för: Mapping Flows of Textile Waste in Sweden and an Analysis of Alternatives, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola.

-Hanteringen av textilavfall är ett viktigt och aktuellt ämne. Textilier är inte något vi kan strunta i att använda, utan något vi får förhålla oss till. Under arbetets gång lärde jag mig hur stor skillnad man kan göra med förhållandevis små val, säger Lina Grip.