Gå till innehållet

jan 13, 2023 08:44

Nyhet

Vad händer med plast som samlas in på återvinningcentraler?

Nyhetsbild: Vad händer med plast som samlas in på återvinningcentraler? Sysav testar utökad hårdplastinsamling på tre återvinningscentraler

Sysav testar utökad hårdplastinsamling på tre återvinningscentraler

SVT rapporterar att mycket plast som samlas in i svenska kommuner går till förbränning – hur ligger det till hos Sysav?

I ett inslag berättar SVT att plast som samlas på på återvinningscentraler i Sverige många gånger går till förbränning och inte till återvinning. Fler än hälften av Sveriges kommuner har inte någon plaståtervinning, enligt en undersökning av Avfall Sverige. Plast är komplext och i många fall dyrt att återvinna.

Detta gör Sysav

Med sikte på att vara klimatpositiva till 2030 arbetar Sysav kontinuerligt med att minska mängden fossilt material till energiåtervinning – både från kommuninvånare och industrikunder.

Vi har sedan 2020 haft separat hårdplastinsamling på samtliga återvinningscentraler, plasten som samlas in skickas vidare till återvinningsaktörer. Just nu testar vi utökad insamling på tre av våra återvinningscentraler– för att få renare fraktioner material som det finns garanterade återvinningsmetoder för, och för att kunna analysera övrig plast.

Läs om testet här https://www.sysav.se/om-oss/pressrum/pressmeddelande/test-ska-ge-battre-plastatervinning--3214524/

Vi arbetar också för att öka utsorteringen av plastförpackningar i hemmet - allt för mycket plast hamnar fortfarande i restavfallet. Här kan du läsa om olika sorteras plast, plastförpackningar, återvinning och sorteringstips https://www.sysav.se/Privat/in...

Vad måste hända för att plaståtervinningen ska öka?

  • Bättre utsortering. Större volymer insamlad plast är mer kostnadseffektivt att hantera och enklare för återvinnaren att sälja.
  • Ökad användning av återvunnen plast. Det måste finnas en efterfrågan på materialet. Införande av kvotplikt är ett styrmedel som skulle kunna få stor effekt.
  • Design för cirkularitet. Det är dags att de som sätter produkterna på marknaden börja tänka hela varvet.

Relaterade bilder & videos