Gå till innehållet

sep 30, 2019 08:58

Nyhet

Tömning av trädgårdsavfall

Nyhetsbild: Tömning av trädgårdsavfall

Tiden springer iväg och det är mycket som ska fixas i trädgården. Har du koll på när tömningen av trädgårdsavfall sker under årets sista månader?

Hämtning sker varannan vecka och alltid på samma hämtningsdag. Ställ ut kärlet senast klockan 06.30 på hämtningsdagen.

Bor du i Kävlinge kommun?
Ditt trädgårdsavfall töms fram till och med vecka 46 och vecka 47. Det innebär att har du tömning jämn vecka kommer säsongens sista tömning att ske vecka 46. Har du tömning udda vecka kommer säsongens sista tömning att ske vecka 47

Bor du i Svedala eller i Lomma kommun?
Ditt trädgårdsavfall töms fram till och med vecka 49 och vecka 50

För exakta datum:

Se vår digitala hämtningskalender för hämtningsdagar.

Vänligen observera att trädgårdskärlet måste dras fram till fastighetsgränsen på tömningsdagen för att det ska tömmas.

Om jag har stora mängder trädgårdsavfall?

Du är också välkommen att lämna trädgårdsavfall på Sysavs återvinningscentraler. Du kan också beställa en extratömning av ditt kärl. Kontakta kundservice för mer information.

Fyll inte kärlet så att det blir för tungt – tänk på renhållarens arbetsmiljö.

Vad räknas som trädgårdsavfall?

Kvistar och ris från beskärning av träd och buskar, blommor och blad från rabatter, gräsklipp och löv samt en viss mängd fallfrukt.

Med trädgårdsavfall avses inte aska, avverkade träd, stubbar, upprivna häckar eller jord, lera och sten. Det ska lämnas på en återvinningscentral.

Hur sorterar jag aska?

Aska från grillen, öppna spisen och kaminen
Askan lägger du i en väl försluten påse med de vanliga soporna i kärlet för restavfall. Tack vare att du lägger askan i en försluten påse, slipper sophämtarna att det dammar vid hämtning. Häll vatten över askan innan du lägger den i kärlet.

Tänk på att aldrig lägga askan i kärlet för trädgårdsavfall.

Engångsgrill
Den tomma engångsgrillen kan återvinnas, om man lämnar in den som metallskrot på återvinningscentralen. Den kan även läggas i en väl försluten påse i restavfallet.

När påsen med grillkol är tom sorteras den som pappersförpackning.