Gå till innehållet

nov 19, 2020 11:10

Nyhet

Ta hand om ditt kärl i vinter - bästa tipsen

Nyhetsbild: Ta hand om ditt kärl i vinter - bästa tipsen En tidning i botten kan underlätta tömningen av sopor i vinter.

En tidning i botten kan underlätta tömningen av sopor i vinter.

På vintern kan avfallet frysa fast i kärlen. Här listar vi våra bästa tips för hur du undviker det.

Mat- och restavfall

  • Placera en tidning i botten på facket för matavfall/i kärlet för matavfallet.
  • Rengör kärlet för att minska risken för fastfruset avfall.
  • Lossa påsarna från kärlets kanter med lämpligt redskap eller låt kärlet tina i exempelvis garageutrymmet innan hämtning.

Underlätta för personalen vid snö och is

För att underlätta framkomligheten för personalen och för att säkra din hämtning ska du inför tömningsdagen:

  • Se till att det är halkfritt fram till ditt avfallskärl.
  • Skotta rent från snö när det behövs.
  • Undvika att skotta upp vallar på gatan framför huset, då det är svårt att rulla avfallskärlet över vallarna.
  • Bor du på landsbygden och vet att det kan vara svårt att ta sig fram med lastbil till fastigheten, så ställ fram dina kärl till närmaste farbara väg på tömningsdagen, och meddela gärna kundservice.

Det avfall som eventuellt sitter fast i kärlet efter en normal tömning lämnas kvar.

Kontaktpersoner

Ämnen