Gå till innehållet

jul 14, 2016 12:47

Nyhet

Sysavstipendiet blev startskottet för hennes karriär

Nyhetsbild: Sysavstipendiet blev startskottet för hennes karriär Sedan Anna Fråne fick Sysavstiendiet 2011 har intresset för avfallsfrågor bara växt. Idag arbetar hon som projektledare och forskningsingenjör på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Sedan Anna Fråne fick Sysavstiendiet 2011 har intresset för avfallsfrågor bara växt. Idag arbetar hon som projektledare och forskningsingenjör på IVL Svenska Miljöinstitutet.

För fem år sedan fick hon Sysav-stipendiet för sitt examensarbete om den framtida potentialen i deponigas, genom fallstudier på två skånska deponier. Idag består – och växer – intresset för avfallsfrågor, ett intresse som vaknade under utbildningen i ekosystemteknik vid Lunds tekniska högskola.

Möt Anna Fråne som har avfallet i fokus i sin dagliga gärning.

Miljö- och naturintresset har alltid funnits i Anna Frånes liv, så steget in på universitetsutbildningen i ekosystemteknik var inte långt. Men just avfallsfrågorna var inte de viktigaste den gången.

– Avfallshantering var ett tillval i utbildningen och det visade sig vara betydligt mer spännande än jag någonsin hade trott, säger Anna Fråne.

Men vad i avfall är egentligen spännande?

– Det är mycket, säger Anna självklart.

– För det första är det något vi alla genererar utan att alltid tänka på det. Att avfallet, som ju på ett sätt är “samhällets baksida”, sedan kan nyttjas som en resurs är inget vi reflekterar över, vi tar för givet att det tas om hand på något sätt. Men bakom ligger så otroligt mycket arbete som jag tror de flesta har svårt att föreställa sig.

Avstamp i stipendium

Ett rejält kliv in i avfallshanteringens värld tog Anna Fråne genom sitt examensarbete, som 2011 också belönades med Sysav-stipendiet. Under rubriken Uppskattning av framtida gaspotential i två skånska deponier, undersökte Anna tillsammans med en kursare hur mycket gas det finns kvar i de två deponierna Filborna i Helsingborg och Albäck i Trelleborg och om det finns lönsamhet i att investera för att ta tillvara gasen.

– Att få stipendium för det arbetet spädde absolut på mitt intresse för de här frågorna, mycket för att jag fick arbeta så nära verkligheten genom samarbetet med Sysav och andra aktörer.

Blir bara roligare

Och så har det fortsatt. Avfallshantering fascinerar än och idag arbetar Anna som projektledare och forskningsingenjör på IVL Svenska Miljöinstitutet. I avfallsgruppen arbetar man brett ur ett systemperspektiv med just avfallsfrågor. Det kan vara så vitt skilda uppdrag som att ta fram nationell avfallsstatistik för Naturvårdsverket och försöka minska plasten i havet till att analysera vilka plastförpackningar vi sorterar och vilka faktorer som påverkar oss i valet mellan att källsortera plasten eller kasta den i hushållssoporna.

– Mitt jobb blir faktiskt bara roligare och roligare i takt med att jag ser alla möjligheter som finns, säger Anna. Jag får jobba med både tekniska frågor och beteendefrågor och det finns hur mycket som helst att dyka ner i.

Text: Camilla Westemar

Foto: Andreas Offesson 

Kontaktpersoner