Gå till innehållet

sep 30, 2016 11:32

Nyhet

Sysavs mångfaldsarbete belönas med Visions MR-pris

Nyhetsbild: Sysavs mångfaldsarbete belönas med Visions MR-pris Eva Carmlid och Rustan Nilsson, här tillsammans med Ibi Toth som nominerade Sysav till MR-priset. På fotot Karin Linderos, personalchef.

Eva Carmlid och Rustan Nilsson, här tillsammans med Ibi Toth som nominerade Sysav till MR-priset. På fotot Karin Linderos, personalchef.

Sysav tilldelades idag priset för sitt arbete för mångfalds- och jämställdhet på arbetsplatsen. Priset delas ut vartannat år till arbetsgivare som på ett föredömligt sätt arbetat med mänskliga rättigheter och genomfört medvetna aktiva åtgärder för att främja mångfald och integration och motverka diskriminering på arbetsplatsen.

Priset togs emot av Rustan Nilsson, miljöpedagog och Eva Carmlid, personalutvecklare. Med på plats fanns även Visions fackliga representant Ibi Toth, som nominerat sin arbetsgivare.

- Det är jättekul och hedrande att Sysav blir uppmärksammat för det här arbetet, säger Rustan Nilsson, miljöpedagog.

-Vi tror att mångfald gynnar alla, både medarbetare och företaget, och ser olikheter som en styrka, säger Eva Carmlid, personalutvecklare.

Juryn lyfte särskilt fram att Sysav på ett så bra sätt visar på konkreta metoder för att omsätta ord till handling.

Motiveringen lyder:

”Med sitt målmedvetna och långsiktiga arbetssätt skapar Sysav en bra grund för ett framgångsrikt mångfaldsarbete. Att avsätta så mycket tid och resurser för att skapa tryck i frågan är att visa på engagemang och hängivenhet. Sysav visar att de har ambitionen att göra mångfaldsfrågan till en naturlig del i av det övriga verksamheten, vilket gör Sysav en värdig vinnare av Visions MR-pris år 2016”.

- Vår personalchef Karin Linderos är den som passionerat och engagerat drivit och fortfarande driver dessa viktiga frågor ut i alla led i företaget, säger Eva.

Hon menar att det är en nyckel till framgång att engagemanget finns hela vägen från ledningen.

Tillsammans med personalchefen, har Rustan och Eva genomfört dialogmöten med alla anställda kring frågan om mångfaldens betydelse för Sysav som företag. De har också erbjudit Sysavs medarbetare föreläsningar och andra aktiviteter inom områdena jämställdhet och mångfald.

- Även rekrytering är en viktig komponent i ett företags mångfaldsarbete och vi arbetar aktivt för att hitta nya rekryteringsvägar för att nå underrepresenterade grupper, säger Eva Carmlid.

Målgruppsanpassning av aktiviteter

Fortlöpande under året pågår många aktiviteter för medarbetarna. För att nå fler medarbetare än tidigare kommer alla avdelningschef att ges möjligheten att välja ut ett par av dessa aktiviteter per år för sina medarbetare. Det blir en form av målgruppsanpassning av aktiviteterna för att göra det mer attraktivt att vilja delta och för att nå fram med rätt budskap. Exempel på innehåll i dessa aktiviteter är: jobba med uppförandekod, diskutera dilemman, föreläsning om mobbning, filmvisning, workshops och träna feedback.

Nya frågor i medarbetarundersökningen

Under 2016 har det även tagits fram nya frågor i medarbetarundersökningen för att kunna identifiera eventuell diskriminering på företaget och även mäta förändringar. Nya frågor som är på gång kommer att beröra de sju diskrimeringsgrunderna.

Sysav har också erbjudit praktik för ungdomar mellan 16-24 år, som är ett samarbete mellan Malmö Stad och Sysav. Numera ingår det ett avsnitt om hur Sysav arbetar med mångfaldsfrågor i introduktionsprogrammet för nyanställda medarbetare.

Tips på hur man kan förbättra sitt mångfaldsarbete

  • Tänk att det inte är något du kan ”klara av” med en tjusig policy. Det måste vara ett systematiskt arbete som ska pågå kontinuerligt.
  • Anlägg ett normkritiskt perspektiv, även på dig själv
  • Öppna upp för diskussion och var beredd på att själv utmanas.
  • Ta hjälp, det finns många goda exempel. Läs på.
  • Fokusera på dialog i mindre grupper så att det skapas engagemang ut i alla led i företaget.

Taggar

evenemang