Gå till innehållet

mar 19, 2021 15:03

Nyhet

Sysav välkomnar förbud mot engångsplast

Nyhetsbild: Sysav välkomnar förbud mot engångsplast Sugrör är exempel på engångsplast som EU föreslår ett förbud mot. Foto: Monica Sjögren/Mostphotos

Sugrör är exempel på engångsplast som EU föreslår ett förbud mot. Foto: Monica Sjögren/Mostphotos

Sysav välkomnar EU:s förslag om förbud mot produkter av engångsplast. De skärpta reglerna föreslås gälla redan från juli i år.

Vissa engångsartiklar av plast kommer att förbjudas helt, medan andra produkter ska användas mer sällan. Förslaget innehåller även andra åtgärder och förändringar, som produktmärkning, informationsåtgärder, kvotplikt, samt ökade insamlingsmål och ett utökat producentansvar.

Behövs krafttag

Sysav tycker att EU:s förslag är bra. Historiskt har lagstiftning varit en stark drivkraft till förändringar inom avfallshanteringen. Att vänta på förändrade beteenden tar för lång tid, även om detta också måste ske samtidigt. När det gäller engångsartiklar av plast, kan vi inte vänta. Bara i Sverige har den totala plastanvändningen ökat med över 300 000 ton per år mellan åren 2010 och 2017, där engångsmaterial står för den största delen av nedskräpningen. Här behövs krafttag!

−Engångsprodukter av plast är jättebra när de används rätt, till exempel i sjukvården, men produkterna ska inte kunna hamna i miljön eller i haven. Och i en förbränningsanläggning bildar dessa fossil koldioxid, vilket är en växthusgas som vi ska minska. Så en riktig hantering i hela värdekedjan måste skapas, och det snabbt, säger Gunilla Carlsson, Public Affairs-ansvarig, Sysav.

Krävs omfattande åtgärder

Sysav välkomnar EU:s förslag, men menar att förslaget kunde varit ännu mer långtgående för att vi ska nå uppsatta klimat- och energimål och fokuserat mindre på nedströms åtgärder i avfallsledet. Målen är att Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045 och Malmö föreslår i sin Energistrategi för 2021-2030 (Samrådshandling) ett mål till 2030 om att minska utsläppen av växthusgaser med 70 procent (jämfört med 1990). Detta kräver omfattande åtgärder!

Läs mer om EU:s förslag på åtgärder.

Kontaktpersoner

Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson

Public Affairs & International Relations

Taggar

Sysav tycker