Gå till innehållet

feb 14, 2022 15:18

Nyhet

Sysav behandlar stora mängder släckvatten från brand

Nyhetsbild: Sysav behandlar stora mängder släckvatten från brand Sysavs avdelning för farligt avfall tar emot släckvatten från branden hos Ragn-Sells i helgen. Vattnet tas emot i bland annat dessa stora cisterner.

Sysavs avdelning för farligt avfall tar emot släckvatten från branden hos Ragn-Sells i helgen. Vattnet tas emot i bland annat dessa stora cisterner.

En viktig del av Sysavs uppdrag är att rena vatten från farliga ämnen, som exempelvis släckvatten från bränder. 

I lördags startade en kraftig brand hos återvinningsföretaget Ragn-Sells i industrihamnen i Malmö. Sysavs avdelning för farligt avfall blev då kontaktade för att ta hand om vattnet, eftersom Sysav även sköter driften av ett flertal cisterner som kan ta emot stora mängder släckvatten.

- Vi tog först emot 100 kubikmeter vatten i vår egen anläggning men fick sedan öppna upp SAFIR-cisternerna också för att ta emot ännu mer. Vi har jobbat med detta hela helgen och arbetet har flutit på fantastiskt bra. Hittills har vi tagit emot över 300 kubikmeter vatten och det fortsätter komma in även idag, säger Niklas Linnarsson, driftchef på Sysav, Farligt avfall i Malmö.

När arbetet är klart kommer Sysav uppskattningsvis att ha tagit emot cirka 500 kubikmeter, det vill säga cirka 500 000 liter vatten. När vattnet tagits emot så påbörjas nästa fas för att rena vattnet. Först tittar man på vilken typ av vatten det är – hur salt det är (konduktivitet) samt vilket PH det har. Sedan tas prov på samtliga föroreningar för att ta ställning till hur det ska renas.

Sysav arbetar på uppdrag av SAFIR

Cisternerna som Sysav sköter ägs av SAFIR - en ekonomisk förening med olika medlemmar inom industrin. Föreningen har tillgång till flera cisterner där det finns beredskap för att kunna ta emot släckvatten och brandfarliga ämnen. Det innebär en trygghet - alla som har behov kan direkt få hjälp att lagra sitt avfall vid en kris. Sysav är ansvariga för drift och underhåll av Safirs cisterner. Tack vare Sysavs personal som har beredskap kan driften av cisternerna skötas dygnet runt alla dagar om året.

Relaterade bilder & videos

Kontaktpersoner

Anna Annerås

Anna Annerås

Kommunikationschef