Gå till innehållet

mar 25, 2019 10:09

Nyhet

Spilloljan återuppstår i bättre form

Nyhetsbild: Spilloljan återuppstår i bättre form Lots-behållare för spillolja

Lots-behållare för spillolja

Sysav tar årligen emot ca 700 ton spillolja. Den förorenade oljan samlas in med hjälp av bland annat Lots-systemet, raffineras och återuppstår som ny basolja, som ersätter uttag av ny råolja.

Spillolja är olja från bland annat motorer och växellådor: hel- och halvsyntetiska smörjoljor samt mineraloljor. Sysav samlar in spillolja från kunder, med hjälp av Lots-systemet för flytande farligt avfall, eller i fat/tank. När oljan kommer in till Sysavs anläggning för farligt avfall kvalitetssäkras den först för att säkerställa att inga obehöriga ämnen förekommer. Därefter tas vatten ut från oljan. Vattnet går till rening i Sysavs anläggning och farliga partiklar destrueras.

Oljan som ska återvinnas skickas per tåg till vår samarbetspartner i Dollbergen, Tyskland. Där raffineras den och renas från vatten, sot, metaller och andra partiklar. Efter behandling får man fram en ren basolja, som ersätter uttag av jungfrulig råvara, vilket medför både mindre utsläpp och energiåtgång. 

Relaterade nyheter Pil ned