Gå till innehållet

maj 03, 2016 16:15

Nyhet

​Smidig sortering i en värld av lack

Nyhetsbild: ​Smidig sortering i en värld av lack

I Hedbergs skadeverkstad i Arlöv är samarbetet med Sysav viktigt för att det dagliga arbetet med sortering av farligt avfall ska fungera smidigt.

Som på ett löpande band, fast med mycket finlir i handarbetet, står skadade och krockade bilar i Hedbergs enorma lokaler på Lundavägen i Arlöv. I alla arbetsmoment finns avfall som ska sorteras, ner i minsta detalj, för att på så sätt minska miljöbelastningen. På Hedbergs i Arlöv arbetar sex plåtslagare och sex lackerare i en arbetsmiljö som med doftsinnets hjälp inte går att förknippa med billackering. Dagens sprayfärger är helt vattenbaserade och arbetsmiljön lämnar inga doftspår efter sig.

I nära samarbete med Sysav, som tar hand om företagets miljöfarliga avfall, har man byggt upp ett ständigt föränderligt system för att sortera och förvara farligt avfall från verksamheten.

Stort och smått

Verkstadschef Carina Bala stoltserar med 40 år i företaget och det är hon som visar runt i de enorma lokalerna, från de skadade bilarna i ena delen, till de lackade och nypolerade bilar som rullar ut i den andra.

– Vi jobbar hela tiden med miljö och avfall och miljöarbetet ska finnas med i alla moment, säger Carina och börjar med att visa verkstaden.

Här står ett tiotal bilar på lika många arbetsstationer och vid varje plats finns sorteringskärl för olika typer av avfall – aluminiumprodukter ska till ett ställe för att återvinnas, limmet i den borttagna vindrutan innehåller isocyanater som ska tas om hand som farligt avfall och det gamla oljefiltret ska till en Lotsbehållare.

– I den här avdelningen förbereds bilarna för lackering och de delar som inte ska lackas ska plastas in, förklarar Carina Bala.

– När den plasten tas bort, återvinner vi plasten och tejpen ska sorteras ska sorteras för sig och läggas i en annan behållare.

Sysav i verkligheten

Bilarna lackeras på någon av de två inneslutna lackeringsstationerna. Inte ens här känns doften av lackfärg. Efter polering rullar ett 50-tal bilar ut ur hallen varje vecka.

Utanför lackeringshallen finns den stora miljöstationen med rader av behållare för olika typer av avfall – från olja och isocyanater till matavfall och spillvatten från skurmaskinen. Att skapa ett naturligt flöde i avfallshanteringen är A och O för att miljöarbetet ska fungera i vardagen och för att underlätta för personalen. I det arbetet får Carina bra support av Sysav i stort och smått, från val av behållare till placering.

– Allt vi håller i handen ska sorteras enligt Lots-systemet, säger Carina Bala.

– Men jag har ett jättebra stöd från Sysav och kan bara ringa om jag undrar över något. Som när vi skulle ha en ny plats för att sortera gamla lysrör. Jag bara ringde, så kom de hit med emballage.

– Sysav är i verkligheten och vet hur vår verksamhet ser ut, det känns tryggt för oss och jag behöver aldrig tveka att ringa.

Bildtext: Carina Bala är verkstadschef på Hedbergs i Arlöv. Genom skadeverkstadens lokaler passerar mer eller mindre skadade fordon förbi plåtslagare och lackerare och farligt avfall finns med i nästan alla arbetsmoment. Då är samarbetet med Sysav helt avgörande för att skapa ett flöde som fungerar i det dagliga arbetet. 

Text: Camilla Westemar

Foto: Andreas offesson