Gå till innehållet

dec 16, 2019 14:45

Nyhet

Så gör du med julgranen efter jul

Nyhetsbild: Så gör du med julgranen efter jul Ta hand om granen på rätt sätt när den har gjort sitt.

Ta hand om granen på rätt sätt när den har gjort sitt.

Granen står så grön och grann i stugan… tills det är mer barr på golvet än i granen, då vill man gärna bli av med den. Så här tar du hand om din gran.

Kolla med din kommun, bostadsrättsförening eller fastighetsägare om det finns någon lokal insamling där du bor. Finns inte det, lämnar du granen på din närmaste återvinningscentral.
-Granen sorteras som trädgårdsavfall. Tänk på att först ta bort glitter och annat pynt och att inte slänga granen i en säck i trädgårdsavfall, utan som den är, säger Ann Nerlund miljöpedagog på Sysav.

Granen återvinns

Trädgårdsavfallet transporteras sen till Sysavs avfallsanläggningar där det i möjligaste mån komposteras. Grönkomposten som blir till är kvalitetscertifierad och ingår i den plantjord som säljs på alla Sysavs återvinningscentraler. Det som inte går att kompostera energiåtervinns.

Sortera plastgranen rätt

Har du en plastgran som du vill göra dig av med? Bege dig då till en återvinningscentral. Har plastgranen en metallstomme ska den sorteras som metall, men är merparten plast sorteras den som brännbart och energiåtervinns.

Vilken gran ska jag välja?

Det bästa valet är en KRAV-märkt gran, både rödgran och kungsgran finns som KRAV-märkta. Det sämsta valet är en plastgran, även om den används i många år, på grund av att den haft störst total miljöpåverkan. Får du inte tag på en KRAV-gran, eller känner någon skogsägare där du kan få hugga en vild gran, är det bästa valet en vanlig rödgran. Fråga var den odlats, ju närmre desto bättre. Kungsgran är generellt sämre om inte är KRAV-märkt, eftersom de då sannolikt odlats med både gödsel och bekämpningsmedel. Källa: Naturskyddsföreningen