Gå till innehållet

jul 05, 2019 09:00

Nyhet

Så gör du med eterniten

Nyhetsbild: Så gör du med eterniten Större mängder asbesthaltigt material ska lämnas på en avfallsanläggning, Sysav har två stycken: Spillepengs avfallsanläggning i Malmö och Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad.

Större mängder asbesthaltigt material ska lämnas på en avfallsanläggning, Sysav har två stycken: Spillepengs avfallsanläggning i Malmö och Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad.

I dessa tider renoverar många sina hus. Tar du bort asbesthaltiga material som eternit, behöver det tas om hand på ett säkert sätt för att inte utgöra fara för dig eller andra. Så här går du till väga!

Eternit, eller asbestcement, är ett vanligt inslag i bostadsområden, inte minst här nere i Skåne. Eternitfabriken i Lomma var, fram till den stängde 1977, Sveriges största producent av eternit och det har satt sina spår i den skånska bebyggelsen. På många hus sitter fortfarande eternittak och eternit kan förekomma på flera ställen i hus byggda före 1977. Det första förbudet mot materialet kom 1976, men det totalförbjöds 1982. Förbudet kom efter att det uppdagats att asbestdammet som uppstår när eternit sönderdelas är farligt.

Riva eternittak

Ska du byta ditt eternittak? Eternit är bara farligt när det går sönder och dammar. Det är att rekommendera att du använder skyddsutrustning av engångstyp när du hanterar eternit och annat asbesthaltigt material. Den använda skyddsutrustningen, ska tas omhand på samma sätt som asbesten. Anlita gärna en professionell asbestsaneringsfirma för att ta hand om eterniten.

Liten mängd eternit

Har du en mindre mängd eternit som exempelvis någon enstaka småplatta eller en fönsterbräda (max en balkonglådas storlek) kan du lämna det på alla Sysavs återvinningscentraler. Du behöver inte anmäla i förväg, utan kör bara dit och lämna i anvisad behållare.

-Materialet ska vara inplastat och väl förslutet annars får man inte lämna sitt avfall. Det man ska tänka på är att behållaren är liten och har ett mindre inmatningshål, som bara rymmer små saker. Man får absolut inte sönderdela materialet på plats för att få in det i hålet, säger Camilla Nordahl på Sysavs kundservice.

Större mängd eternit

Har du en större mängd asbesthaltigt material ska det lämnas på en avfallsanläggning under deras öppettider. Sysav har två stycken: Spillepengs avfallsanläggning i Malmö och Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad. Transportera asbesten/eterniten så att den inte dammar. Asbesten/eterniten måste plastas in och vara väl förslutet. Du kan till exempel använda plastsäckar som tejpas täta. 

Du behöver inte anmäla i förväg att du kommer. När du kommer till avfallsanläggningen ska du stanna vid vågkontoret. Där ska du lämna en avfallskarakteriseringsblankett (den finns att printa på hemsidan) så du kan fylla i den hemma för en snabbare och smidigare hantering på plats. Men det finns även blanketter som du kan fylla i på plats om det behövs.

-Det är ett lagkrav att det måste finnas en giltig avfallskarakterisering för att få deponera. Det är för att det ska vara spårbarhet för Länsstyrelsen. De ska veta vad som ligger på deponin och hur mycket som ligger där, säger Daniel Steen arbetsledare Våg och Avfallskontroll.

Hjälp med lossning

På vågkontoret får du även låna ett vågkort. Personalen hjälper dig sen med vägning och visar vart du ska lämna. Sen kör du ut på avfallsanläggningen och lastar av materialet.

-Du får själv ha med dig skyddsutrustning och du lastar av materialet själv. Har du lastat på pall eller liknande och vill ha hjälp med lossning, kan vi i de flesta fall lösa det mot betalning. Då är det säkrast att föranmäla det, för att säkerställa att det finns personal som kan hjälpa dig, säger Camilla Nordahl.

Stänger en halvtimme tidigare

Det asbesthaltiga materialet grävs sedan ner på deponin där det förvaras på ett säkert sätt.
-Värt att tänka på är att sista mottagning av asbesthaltigt avfall är en halvtimme innan avfallsanläggningen stänger. Det beror på att vi måste hinna täcka deponin, då det är ett lagkrav att den måste täckas samma dag, säger Daniel Steen.

När du lastat av ditt avfall kör du tillbaka till vågen för vägning, sen betalar du för viktdifferensen. Priset för att lämna eternit på avfallsanläggning är 1 125 kronor per ton inklusive moms från den 1 januari 2021 . Minimiavgift per inlämningstillfälle är 100 kr.

Fakta om eternit

Eternit, eller asbestcement, är en av de vanligaste produkterna som innehåller asbest. Det består av krossad asbest som blandats med cement. Materialet användes förr i produkter eftersom det hade hög teknisk hållfasthet samt isolerande egenskaper mot ljud och värme. Sysav tar årligen emot drygt 4 000 ton asbesthaltigt avfall, majoriteten av det är eternit. Det är när materialet går sönder och asbestdamm bildas som det blir farligt. Dammet kan vid inandning orsaka skador på lungorna och framkalla cancer.