Gå till innehållet

maj 11, 2016 09:33

Nyhet

Resursslöseriets dagar är räknade

Nyhetsbild: Resursslöseriets dagar är räknade

Den linjära ekonomins resursslöseri har spelat ut sin roll. Framtiden ligger i den cirkulära ekonomin. Det har även EU-kommissionen insett.

Det är ohållbart att råvaror hela tiden fylls på i ena änden av konsumtionskedjan och slängs bort i den andra. Så mycket som möjligt av det material som redan finns i systemet måste komma till användning igen.

– Vi lär nog alltid behöva en kran som tappar av de ämnen som inte bör cirkulera, såsom farliga ämnen, och en kran som för in nya råvaror, men vi ska skruva åt dem så hårt det går, säger Anders Persson, vd Sysav Utveckling AB.

Cirkulärt på EU-nivå

Omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi är redan i gång. I sommar väntas beslut om Cirkulära paketet, EU-kommissionens omfattande förslag om hur EU ska gå i den riktningen. Förslaget behandlar allt från produktion och konsumtion till avfallshantering.

– Exempelvis ska de saker som tillverkas vara hållbara samt gå att laga och återanvända. Det pekar inte direkt på avfallsbranschen, men samtidigt är det bra för oss att veta att de prylar som kommer in kan innehålla delar som går att använda igen, säger Anders Persson.

Bättre på plast

Totalt sett återvinns bara 40 procent av hushållens avfall i EU. Ur den synvinkeln spelar förslaget om att bara tio procent av hushållsavfallet får deponeras 2030 en stor roll.

I Sverige deponeras inte ens en procent av hushållsavfallet, men även Sverige kan bli bättre på att se avfall som en resurs. Plast är ett av många avfallsslag som pekas ut särskilt i EU-förslaget.

– Inom EU återanvänder man 25 procent av plasten. 50 procent deponeras. Var tar de återstående 25 procenten vägen? säger Anders Persson.

En cirkulär ekonomi kan låta självklar, men omställningen sker inte i en handvändning. Många är inblandade och materialen är komplexa.

Anders Persson tror att den ökade uppmärksamheten skapar en större acceptans, vilket förhoppningsvis också gör det lättare att genomföra olika idéer.

– Avfallshanteringen har inte utvecklats av sig själv. Styrmedel har tryckt på förändringarna. EU-kommissionen vill använda strukturfonder och annat inom EU för att få igång det här cirkulära hjulet. Paketet är ganska omfattande, men det backas upp med förslag på rejäl finansiering.

Text: Johan Bentzel

Kontaktpersoner