Gå till innehållet

mar 19, 2018 13:09

Nyhet

Regeringsförslag positivt för miljön och Sysav

Nyhetsbild: Regeringsförslag positivt för miljön och Sysav Förslagen innebär att fastighetsnära insamling blir huvudregel.

Förslagen innebär att fastighetsnära insamling blir huvudregel.

Regeringen har skickat en promemoria med ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper. Förslaget innebär att fastighetsnära insamling blir huvudregel.

Regeringens ambition är att avfall i så hög grad som möjligt ska utnyttjas som en resurs och materialåtervinnas där så är lämpligt. Förslagen innebär att fastighetsnära insamling blir huvudregel, reglerna för förpackningars utformning ska förtydligas och det fulla ekonomiska ansvaret ska tas av producenterna.

– Flera av Sysavs ägarkommuner har haft fastighetsnära insamling i många år redan. Vi hoppas att fler kommuner kommer att införa fastighetsnära insamling och därmed öka utsorteringen av material till återvinning vilket är ett av våra viktigaste gemensamma mål, säger Peter Engström, vd för Sysav.

Positivt är också att det i förslagen tas upp att producenterna måste arbeta med förpackningens utformning, både för att minska mängden onödiga förpackningar men också att få fram smartare förpackningar som ger mindre förpackningsavfall.

– För oss som avfallsbehandlingsföretag så innebär förslaget sammantaget att vi både minskar mängden avfall och i betydligt större grad får rätt avfall till rätt behandlingsmetod vilket i sin tur gynnar miljön, fortsätter Engström.

För att aktörer ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas gradvis till år 2025, med start 2021 då 60 procent av alla bostadsfastigheter ska omfattas.