Gå till innehållet

maj 27, 2022 10:49

Nyhet

Prisjustering vissa typer av farligt avfall

Nyhetsbild: Prisjustering vissa typer av farligt avfall

Från 1:e juli 2022 justeras priset på vissa typer av farligt avfall. På grund av höjda omkostnader för behandling tillämpas en prishöjning om 7%. 

Produkter som berörs:

 • Mt3220 Lösningsmedel, lågkalorihaltigt
 • Mt3250 Lösningsmedel, halogenerat
 • Mt3260 Aminer
 • Mt3261 Isocyanater
 • Mt3310 Färg, flytande, lösningsmedelsbaserat
 • Mt3371 Kemtvättsavfall
 • Mt3711, Mt3712, Mt3721, Mt4211 Kvicksilverhaltigt avfall
 • Mt3821 Metallhydroxidslam, avvattnat
 • Mt3851 Blästersand, tungmetallhaltigt
 • Mt40XX PCB-haltigt avfall
 • Mt4110 Bekämpningsmedel
 • Mt4210 Lab-/småkemikalier

Relaterade bilder & videos

Kontaktpersoner

Taggar

företagskund