Gå till innehållet

sep 30, 2019 11:22

Nyhet

Prisändringar industriavfall fr o m 1 januari 2020

Nyhetsbild: Prisändringar industriavfall fr o m 1 januari 2020

Från årsskiftet gäller nya priser för vissa produkter, samt differentierade priser för olika anläggningar. 

Den av Riksdagen beslutade förbränningsskatten började gälla 1 april 2020, och togs ut med 75 kr per ton avfall som förbränns. 2021 blir skattesatsen 100 kr per ton, och 2022 blir skattesatsen 125 kr per ton. Skatten är en del av den gröna skatteväxlingen som görs för att Sverige ska nå klimatmålen

För mer information, se finansdepartementets pressmeddelande

Avfallsförbränningsskatten berör även avfall där delar av avfallet går till förbränning t ex blandat avfall.

Priserna är exklusive moms

Har du frågor? Kontakta gärna vår kundservice.

Priser som ändras:  

Produkt

Nytt pris Malmö

Nytt pris Trelleborg

Nytt pris Hedeskoga 

Nytt pris Måsalycke 

Tidigare pris
Brännbart avfall
(Mt-0001)
675 725 750 775 625
Brännbart m livsmedel
(Mt-0006)
900 950 975 1000 890
Större brännbart
(Mt-0018)
775 825 850 875 720
Impregnerat trä/slipers
(Mt-0020)
1250
1325 1350 1200
Blandat UTAN gips/mineralull/resår
(Mt-0002)
775 825 850 875 720
Blandat MED gips/mineralull/resår
(Mt-0009)
1100 1150 1175 1200 1100
Blandat Park & trädgårdsavfall
(Mt-0035)
725 775 800 825 700

OBS: För prisändringar gällande specialprodukter som ska föraviseras, vänligen kontakta kundservice.


Priser som ändras på återvinningscentralen för företag i Malmö

Produkt  Nytt pris Tidigare pris
Brännbart avfall - FÅVC (Mt-0901) 675 625
Grovavfall - FÅVC (Mt-0903) 675 625


Exempel på priser som INTE ändras: 

Produkt  Pris (oförändrat)
Rent trä (Mt-0022) 250 kr/ton
Målat och limmat trä (Mt-0021) 450 kr/ton
Komposterbart park- och trädgårdsavfall (Mt-0030)  300 kr/ton
Gips (Mt-0016) 850 kr/ton
Mineralull (Mt-0017) 950 kr/ton

Kontaktpersoner