Gå till innehållet

nov 02, 2016 08:30

Nyhet

​Pallandet gav resultat

Nyhetsbild: ​Pallandet gav resultat Mellan den 15 augusti och 30 oktober kunde fallfrukt lämnas in separat på återvinningscentralen och förädlas till biogas.

Mellan den 15 augusti och 30 oktober kunde fallfrukt lämnas in separat på återvinningscentralen och förädlas till biogas.

”Kom om du pallar!” uppmanade Sysav i augusti. Uppmaningen gällde att ta sig till återvinningscentralen med den fallfrukt som inte använts till saftning, syltning och musttillverkning.

- Från 15 augusti till den 30 oktober har väldigt mycket fallfrukt lämnats in på återvinningscentralen. Det har lett till ett resultat på närmre 200 ton, berättar Kjerstin Ekvall, avdelningschef på Sysavs matavfallsanläggningar i Malmö. Det är näst intill en fördubbling i jämförelse med 2015. Ett fantastiskt resultat, tack till alla er som bidragit.

Fallfrukten som samlas in rötas och blir biogödsel och biogas, precis som andra matrester.

Ett bra val, både för klimat och miljö

Sedan starten 2014 har nästan 450 ton fallfrukt samlats in. Att kunderna på återvinningscentralerna har lämnat in sin fallfrukt separat har bidragit till fina klimatvinster eftersom produktionen av biogas bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Framförallt för att biogasen kan ersätta bensin och diesel som drivmedel för bilar och bussar.

Miljövinsterna är också stora eftersom vi genom att gödsla med biogödsel kan återföra näring och humus som annars hade gått till spillo. Behovet av handelsgödsel kan minska vilket har flera fördelar. Fosfor som ingår i handelsgödsel är en ändlig resurs och en annan komponent, kväve, är mycket energikrävande att framställa.