Gå till innehållet

jun 29, 2020 08:26

Nyhet

Nytt system för spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Nyhetsbild: Nytt system för spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Naturvårdsverket inför ett nytt digitalt system för spårbarhet av farligt avfall. Alla verksamheter som producerar, transporterar och behandlar farligt avfall ska fr o m 1 november rapportera sina flöden. Sysav kommer att kunna hjälpa dig som kund att uppfylla den nya lagkraven.

Vem berörs och vad ska rapporteras?

Alla verksamheter i Sverige som producerar, transporterar eller tar emot farligt avfall berörs av den nya rapporteringen. Kraven på rapportering gäller samtliga verksamhetsutövare som genererar farligt avfall. Det som ska rapporteras är bl a avfallskod (tidigare ewc-kod), volym, avfallsproducent, transportör och mottagare.

För dig som kund hos Sysav

I dagsläget hjälper vi våra kunder med allt från transportdokument och statistik, och kommer även att kunna erbjuda tjänsten att ansvara för en korrekt inrapportering till Naturvårdsverket. Allt för att du ska känna dig trygg med att hantering, rapportering och dokumentation av ditt farliga avfall sker på rätt sätt. Du kan anmäla ditt intresse för tjänsten via formuläret på sysav.se. Du kan även anmäla intresse för ett webbinarium om det nya systemet som Sysav anordnar efter sommaren. Där kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Det nya rapporteringssystemet gäller fr o m 1 november 2020..