Gå till innehållet

feb 27, 2020 08:30

Nyhet

Ändrade priser efter ny skatt på avfallsförbränning

Nyhetsbild: Ändrade priser efter ny skatt på avfallsförbränning

Riksdagen har beslutat om en ny skatt på avfall som förbränns från och med 1 april 2020. 

Skatten är en del av den gröna skatteväxlingen som görs för att Sverige ska nå klimatmålen och är ett styrmedel som gynnar återvinning, för att få avfallsproducenten att sortera och återvinna mer, vilket  medför minskade klimatutsläpp.

Den nya skatten gäller från den 1 april 2020. Den kommer år 2020 att tas ut med 75 kr per ton avfall som förbränns. 2021 blir skattesatsen 100 kr per ton, och 2022 blir skattesatsen 125 kr per ton.

För avfall mottaget från och med 1 april 2020 kommer ett pristillägg motsvarande beslutad skattesats tas ut.

För mer information, se finansdepartementets pressmeddelande

Avfallsförbränningsskatten berör även avfall där delar av avfallet går till förbränning t ex blandat avfall.

Priserna är exklusive moms


Brännbart avfall (Mt-0001) Pris per ton

Malmö 750
Trelleborg 800
Hedeskoga 825
Måsalycke 850


Brännbart med livsmedel (Mt-0006) Pris per ton

Malmö 975
Trelleborg 1025
Hedeskoga 1050
Måsalycke 1075


Större brännbart (Mt-0018) Pris per ton

Malmö 850
Trellborg 900
Hedeskoga 925
Måsalycke 950


Blandat UTAN gips/mineralull/resår (Mt-0002) Pris per ton

Malmö 840
Trelleborg 890
Hedeskoga 915
Måsalycke 940


Blandat MED gips/mineralull/resår (Mt-0009) Pris per ton

Malmö 1150
Trelleborg 1200
Hedeskoga 1225
Måsalycke 1250


Blandat Park & trädgårdsavfall (Mt-0035) Pris per ton

Malmö 790
Trelleborg 840
Hedeskoga 865
Måsalycke 890Företagsåtervinningscentral, Pris per ton

Brännbart avfall -FÅVC 
(Mt-0901)
750
Grovavfall - FÅVC
(Mt0903)
750
Grovavfall med ej återvinningsbart - FÅVC
(Mt0909)
1000Protector, kliniskt- och sektretessavfall, Pris per kilo

Läkemedelsavfall
(Mt-0332)
2,8
Läkemedelsavfall, omlastat
(Mt-0333)
4,3
Sekretesspapper
(Mt-0334) 
1,6
Sekretesspapper, omlastat
(Mt-0335) 
3,1
Specialavfall Protector
(Mt-0336) 
2,8
Specialavfall Protector, omlastat
(Mt-0337) 
4,3

Kontaktpersoner