Gå till innehållet

dec 22, 2022 07:06

Nyhet

Nya priser för industriavfall 2023

Nyhetsbild: Nya priser för industriavfall 2023

Från 2023 gör Sysav förändringar bland produkterna för industriavfall. Sysav vill bidra till att minska de skadliga klimateffekterna till följd av växthusgasutsläpp. Vi arbetar för att minska mängden fossilt material in till vår energiåtervinning. Ökade kostnader för utsläppsrätter gör att vi också måste justera priserna.

Priser och produkter som gäller från 1 januari enligt nedan. Kontakta gärna kundservice vid frågor.

Produkt

Malmö

Trelleborg

Hedeskoga

Måsalycke

Brännbart med upp till 30 vol-% fossilt

850

935

960

980

Brännbart med upp till 50 vol-% fossilt

925

1010

1035

1055

Brännbart med upp till 75 vol-% fossilt

1675

1760

1785

1805

Brännbart med upp till 100 vol-% fossilt

2575

2660

2685

2705

Brännbart m livsmedel med upp till 50 vol-% fossilt

1150

1235

1260

1280

Större brännbart med upp till 50 vol-% fossilt

1025

1110

1135

1155

Större brännbart med upp till 75 vol-% fossilt

1775

1860

1885

1905

Sorterbart avfall utan mineralull med upp till 50 vol-% fossilt

(Tidigare Blandat UTAN gips/mineralull/resår)

1035

1120

1145

1165

Sorterbart avfall utan mineralull med upp till 75 vol-% fossilt

(Tidigare Blandat UTAN gips/mineralull/resår)

1785

1870

1895

1915

Sorterbart avfall med mineralull med upp till 50 vol-% fossilt

(Tidigare Blandat MED gips/mineralull/resår)

1360

1445

1470

1490

Sorterbart avfall med mineralull med upp till 75 vol-% fossilt

(Tidigare Blandat MED gips/mineralull/resår)

1960

2045

2070

2090

Resårmöbler

1150

1235

1260

1280

Mineralull

1275

-

1275

-

Trä, obehandlat

200

210

200

200

Trä, impregnerat inkl slipers

1400

-

1510

1530

Trädgårdsavfall till kompostering

350

360

350

350

Trädgårdsavfall till sortering

(Tidigare Blandat Park- och trädgårdsavfall)

810

895

920

940

Vid Brännbart med livsmedel, Sorterbart avfall eller Större brännbart där den fossila andelen är över 75 volymprocent ska kundservice kontaktas innan leverans till Sysav.

Nya priser återvinningscentralen för företag i Malmö, pris per ton:

Produkt

Nytt pris

ÅVC-F Brännbart med upp till 50 vol-% fossilt

925

ÅVC-F Brännbart med upp till 75 vol-% fossilt

1675

ÅVC-F Självsortering med upp till 50 vol-% fossilt

(Tidigare Grovavfall-FÅVC)

1035

ÅVC-F Självsortering med upp till 75 vol-% fossilt

(Tidigare Grovavfall-FÅVC)

1785

ÅVC-F Inert material

850

ÅVC-F Trä, impregnerat inkl slipers

1400

ÅVC-F Trädgårdsavfall till kompostering

350
Nya priser Protector, kliniskt- och sekretessavfall, pris per kilo

Produkt

Nytt pris

Smittförande

3,1

Smittförande, omlastat

4,7

Specialavfall Protector

3,2

Specialavfall Protector, omlastat

4,8

Nya priser Livsmedelsavfall

Produkt

Nytt pris

Livsmedelsavfall

775

Pumpbart livsmedelsavfall

450

Livsmedelsavfall utan förpackning

För aktuellt pris kontakta kundservice

Flytande livsmedelsavfall på pall

850

Fast livsmedelsavfall på pall

1200

OBS: För prisändringar gällande andra produkter, vänligen kontakta kundservice.

Relaterade bilder & videos